Nej tak til ny grisefarm i Ravnebjerg

Kære Ravnebjerg!

Vi i Ravnebjerg Beboerforening har på opfordring af borger valgt at bakke om indsigelse af den store svinefarm på Sanderumvej, som der før har været debateret her på facebook.

Der vil derfor lægges op til en underskrifts indsamling, som vi vil opfordre jer til at skrive under på, når i har læst den forkortede udgave nedenunder.

Det vil være muligt at møde op ved Marlene Kirstine Ene Pedersen Nielsstrupvej 64 for at skrive under inden onsdag kl. 15. Ring gerne inden for at sikre Marlene er hjemme på 23307382.

 

Den fulde længde af høringssvaret kan læses ved Marlene Kirstine Ene Pedersen

 

Del gerne jeres viden om underskrift indsamling med jeres nabo, som i ved ikke har facebook.

 

Tak til Ole Nørregaard Jensen for at bidrage til dette. Uden din indsats var det ikke blevet det samme.

 

Høringssvar

Vedrørende ansøgning af 19. november 2019 om udvidelse af svineproduktions-arealet på ejendommen Sanderumvej 300, Ravnebjerg, 5250 Odense SV

Journal nr. 09.17.19-P19-3-19

Materiale (Odense Kommune):

https://www.odense.dk/borger/miljoe-og-affald/afgoerelser-og-godkendelser/sanderumvej-300-ansoegning-om-miljoegodkendelse-til-husdyrbrug

Høringsfrist: 18. December 2019.

Høringssvar sendes til miljo@odense.dk

Sammenfatning af høringssvar

Ejendommen Sanderumvej 300, Ravnebjerg, 5250 Odense SV har ansøgt om udvidelse af produktionsarealet, fra 711 m2 til 3.461 m2, dvs. næsten fem gange (5x) større kapacitet. Ejendommen er højt beliggende, ca. 75 meter over havet, og er synlig i vid omkreds i området omkring Ravnebjerg, især sydfra. Ejendommen vil anlægge 2 kæmpestore gylletanke á 4.000 m3 og tre store fodersiloer. Ejendommen ligger mindre end 1.000 meter fra Ravnebjerg by, Forsamlingshus, Skovbørnehave, sports- og festplads, kirke og beboelser. Antallet af gylletransporter til biogasanlæg øges fra 130 til 275 per år, mens antallet af dyretransporter 4-dobles, fra 26 til 104 per år. Ansøgningen beskriver ikke de trafikale implikationer, herunder transport af gylle og dyr igennem Ravnebjerg by, og transport af gylle fra ejendommen i Ravnebjerg, igennem Holmstrup, Brændekilde og Bellinge, forbi to skoler, til biogasanlægget i Fangel. Kvælstofudledningen fra ejendommen øges 7-13 gange. Udledning af fosfor og medicinrester ved udlægning af husdyrgødning på ejendommen er ikke nærmere beskrevet. Afvanding og dræn fra den højtbeliggende ejendom berører mange andre ejendomme, moser, vandløb og marker syd for Sanderumvej 300, med risiko for spredning af kvælstof, fosfor og medicinrester til et meget stort område.

Ansøgning om den store kapacitetsudvidelse og den voldsomt øgede transport/trafik til og fra ejendommen er i skarp modsætning til den helhedsplan og vision som Ravnebjerg/Holmstrup/Brændekilde har udarbejdet og som Odenses borgmester Peter Rahbek Juhl er stærk fortaler for. En udvidet svineproduktion vil påvirke lokalområdet ved og omkring Ravnebjerg og Odense SV på mange negative måder. Den vil gøre det mindre attraktivt at bo i landsbyen Ravnebjerg og dermed påvirke ejendomspriser. Den meget store og synlige svineproduktion vil reducere kvaliteten af naturoplevelserne i vores smukke, kuperede terræn, herunder reducere anvendelsen af vores mange rekreative muligheder for motionister og udelivs-elskere fra hele Odense SV området (cyklister/mountainbikers, ryttere, løbere, vandrere, spejdere).

Ansøgningen bør afvises.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Heidi Jørgensen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook