Nej tak til linjeføring af ringvej i Dronningborg langs Rismøllekvarteret - og gennem Østre Boulevard og Klostervej

Med din underskrift, tilkendegiver du, at du støtter en nedlæggelse af de to aktuelle løsningsforslag, 2 og 6, til gennemførelse af ringvej i Dronningborg.

Begge løsningsforslag indebærer en ringvej langs Rismøllekvarteret. Det ene forslag (2) udmunder i Dronningborg Allé / Udbyhøjvej, og det andet forslag (6) udmunder i Udbyhøjvej få meter fra Dronningborg Allé. 

Begge forslag vil dele Dronningborg i to dele, indhylle Dronningborg i trafikstøj og -forurening, ødelægge villakvarterer, spolere planerne om at bygge et nyt boligområde på den gamle Dronningborg Maskinfabrik grund og begrænse en udvikling af bydelen, da ingen ønsker at bo tæt på en ringvej.

En placering af ringvejen langs Rismøllekvarteret er meget problematisk, da hele kvarteret er bygget på plastisk ler, der bevæger sig ved den mindste påvirkning af jorden. Det har tidligere, i starten af 90'erne, da der blev gravet en gasledning ned, givet anledning til store husskader og efterfølgende erstatninger. Et andet problem for Rismøllekvarteret, er at med de aktuelle løsningsforslag, vil vejen komme meget tæt på husene, og den vil nogen steder blive hævet 1,5 meter over terræn og blive omgivet af et 6 meter højt støjværn. Støjværnet vil dog højst sandsynligt kun tage toppen af støjen, men vil fjerne udsigt til skov og marker for mange husejere.

Både løsningsforslag 2 og 6 sigter mod, at ringvejen skal munde ud i Udbyhøjvej. Det ene forslag (2) lige overfor Østre Boulevard, og det andet forslag få meter længere henne af Udbyhøjvej mellem på den anden side Østre Boulevard og Klostervej. I Erhvervs- og Planudvalget siger man, at "alternativ 2 ikke indebærer, at Østre Boulevard skal anvendes til gennemkørende trafik." Men det vil være en naturlig og logisk konsekvens, da vejen er gennemgående til Toldbodgade. Men vejen og husene vil ikke kunne holde til tung trafik. I dag kan beboerne i husene således mærke rystelser i husene, når der kører tung trafik forbi på vejen. Desuden er vejen en 40 km/t zone, der ligger en vuggestue, vejen krydses af Tjærbvej, der er en skolevej og vejen slår et hårnålesving før den udmunder i Toldbodgade.

Med løsningsforslag 6 vil både Østre Boulevard og Klostervej, tilsigtet eller ej,  få meget mere trafik, da begge er gennemgående til Toldbodgade. Men Klostervej er lige så lidt som Østre Boulevard egnet til at fungere som en ringvej, tilsigtet eller ej. Det er de samme forhold, der gør sig gældende her, men i stedet for en vuggestue ligger her en heltidsskole. Både Østre Boulevard og Klostervej er ikke dimensionerede til at være ringveje. Der er mange, der er tvunget til at parkere på vejene, og det skaber allerede i dag problemer, når trafikken skal forbi.

kort3.jpg

download39.png

 

Se løsningsforslaget fra Erhvers- og Planudvalget her

 

 


Henrik Nørgaard Espensen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Henrik Nørgaard Espensen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...