NEJ TAK til en Naturnationalpark i Skagen Odde/Bunken

Vi siger nej tak, fordi:
 
Mange befolkningsgrupper vil blive begrænset i deres adgang til naturen.
Færdsel i indhegninger med dyr foregår på EGET ansvar.
 
Alle som elsker at gå tur i vores skønne natur, men som er bange for de store dyr, som kommer til at gå i indhegningerne, vil blive udelukket.
 
Hundeluftere anbefales at holde hunden i kort snor, og bedst IKKE at gå med hund i indhegninger med dyr, da de kan reagere aggressivt overfor hunde.
 
Børnefamilier, skovbørnehaver mv. udelukkes, da færdsel sker på eget ansvar, og man skal færdes stille og roligt, samt undgå fagter og høje lyde, når man er i nærheden af de græssende dyr.
 
Ryttere fratages deres mulighed for at ride i NNP, da mange ikke tør ride i indhegningerne, da kreaturer kan skræmme hestene.
Det vil gå ud over både naturryttere og turistridningen i mange områder.
 
Friluftslivet vil blive begrænset - f.eks. orienteringsløb med mange hundrede/tusinde mennesker harmonerer ikke med, at man skal færdes stille og roligt.
 
Bekymring om dyrevelfærden i NNP, da dyrene som udgangspunkt ikke må tilskudsfodres om vinteren, så de bliver tvunget til at spise uønskede og mulige giftige vækster pga. fødeknaphed.
Det er bekymrende, at dyreværnsloven er lempet for de nye NNP, så der ikke skal være daglige opsyn på individniveau, men man kan klare det på et par ugentlige opsyn på bestandniveau.
 
Vedvarende skov med naturnær skovdyrkning giver biodiversitet, lagrer løbende kulstof og sikrer god dyrevelfærd MERE end urørt skov gør.
Og så producerer vi selv vores tømmer, som ellers skal importeres fra udlandet.

Vi vil som lokalbefolkning, IKKE omplaceres til andre områder, der måske ligger langt væk, for at udøve vores fritidsaktiviteter.
 
Støt op og skriv under INDEN den 14. november, så vil det blive sendt til Naturstyrelsen Vendsyssel, så det kommer med i referatet.bunken1.jpg