NEJ TAK TIL BYGGERIET VED KOKKEDAL STATION!


Til beboerne i området omkring Kokkedal Station:
Nej_tak_til_Kokkedal_St.jpg

BLIV VÆK FRA VORT KVARTER!

Ja, omkvædet fra Peter Belli's gamle sang passer glimrende her.

Vi ønsker nemlig din underskrift, som udtryk for et klart NEJ til det planlagte byggeri ved Kokkedal Station

Et flertal i vores kommunalbestyrelse bestående af de konservative, socialdemokraterne, de radikale og løsgængeren Annette Wiencken, har sendt området omkring Kokkedal i udbud og arkitektkonkurrence. Det til trods for at projektet allerede mødte voldsom modstand tilbage i starten af februar, hvor man udsendte et oplæg under titlen:
"UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
FORSLAG TIL RAMMER FOR UDBUD"

Nu har man så lavet et par justeringer af dette oplæg og vedtaget at sende det i udbud ud fra disse kriterier (se herunder). Det er det, vi beder dig med din underskrift at sige NEJ til.

OBS!Lad også gerne alle over 18 år i din husstand skrive under, hvis de er enige.

På forhånd tak!


FAKTA
Kokkedal stationsområde sendes i udbuds- og konkurrenceprogram:

  • Målet er at udvikle området ved Kokkedal Station samt skabe byliv og bedre bymæssige sammenhænge med attraktive, aktive, grønne og trygge byrum.

  • Området skal indeholde et friplejehjem, en dagligvareforretning, et parkeringshus/anlæg og attraktive boliger, herunder minimum 15 kollegieboliger.

  • Der skal skabes bedre forhold for både gående, cykler og biler. Det samlede areal for konkurrenceprogrammet er 25.600 m, heraf 10.000 m på østsiden og 15.500 m, inklusiv vejareal.

  • Der må maks. bygges 12.400 etage m på vestområdet og 8.080 m på østsiden, svarende til byggeprocent på maks. 80.

  • Der er krav om opførelse af friplejehjem på mellem 50-80 plejeboliger, minimum 15 kollegieboliger, et parkeringshus/anlæg til minimum 250 biler samt en dagligvareforretning på maksimalt 1.200 m².

  • Hertil kommer mulighed for boliger samt kultur- og caféfunktioner. Fordi området ligger så tæt på stationen foreslås en reduceret parkeringsnorm med 1 p-plads for tæt-lav boliger, 0,25 p-plads for kollegieboliger og 0,7 p-plads for ældreboliger.

  • Hørsholm Kommune vil stå som ejer af parkeringsområdet.

  • I bedømmelsen af projekterne vægtes kvaliteten højt med 60-40 fordeling i forhold til pris.

  • Der henvises til Hørsholmstrategien, hvor der er udviklet et katalog over 40 kvalitetsparametre ved byudviklingsprojekter.

  • Der nedsættes bedømmelseskomité med repræsentanter fra Miljø- og planlægningsudvalget og Økonomiudvalget samt en ekstern fagdommer.  

TIDSPLAN

November 2020: Registrering af interesse på udbuds- og konkurrenceprogram

Februar 2021 (primo): Frist for tilbud

Februar - april (medio): Bedømmelses af projekter og forhandling

April - maj (ultimo): Politisk indgåelse af kontrakt med developer

Juni 2021 - april 2022 (ultimo): Projektering og lokalplan

Juli 2022 - december 2024: Byggeperiode

Kilde: Hørsholm Kommune  


Fra artikel i Ugebladet/SN.dk 29/10-2020 er hentet disse citater, som er relevante for sagen:

Borgmester Morten Slotved gjorde opmærksom, at hvis der ikke kommer nogle spændende tilbud, så kan der jo siges nej tak. "Men jeg tror, at der kommer en rigtig god løsning," sagde han.  

Et flertal på 13 medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelsen - Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, Liberal Alliance og løsgænger Annette Wiencken - stemte for at sende udviklingen af Kokkedal stationsområde i udbud.

Den konservative udvalgsformand Jan Klit synes, at det er ærgerligt, at Venstre, DF og SocialKonservative ikke vil være med. I 15-20 år har området været præget af forskellige ting. Nu har vi muligheden for at komme det til liv. Vi kan gøre det bedre for området," bedyrede han.

Artiklen kan læses i sit fulde omfang her:
https://sn.dk/artikel/1378744?fbclid=IwAR1wzGPb-_PaBkqsuRgvLSp8Ie9BhIhgRdEnrrx6cCCW_dTL1HoDERNzRjM

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Henrik Bjørkman tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )