Nej tak til boligbyggeri i naturområdet Peter Løthsvej, i Aabybro

Med din underskrift tilkendegiver du, at du ønsker, at naturområdet ved Peter Løthsvej bevares.

Jammerbugt kommune vil udstykke området til boligbyggeri. Området fremstår idag som et rekreativt sted, hvor borgere benytter området til gåture og rekreation. Området er pt. beliggende i et rammeområde til rekreative formål, hvor der bl.a. er opsat flere borde/bænkesæt, og hvor stier vedligeholdes. Beboerne på botilbuddet Toftehøj og Nordbo benytter ofte området, ligesom mange andre borgere i Aabybro, der kan komme til området via banestien. Den nærliggende skole og børnehave er også flittige brugere af stedet.

Boligbyggeri her, vil fjerne alle borgeres mulighed for at benytte sig af det rekreative område. 


Området rummer desuden en rig natur med krat, buske og gamle, unikke og uerstattelige træer. En del af området er omfattet af paragraf 3 naturbeskyttelsesloven. Her findes ydermere mange vilde blomster, der understøtter et rigt insektliv. Fuglelivet er meget varieret og integreret.  I mosen, som er fredet område, findes frøer og tudser, som ivrigt yngler her. På skrænten findes ligeledes aktiv rævegrav. 

Boligbyggeri vil betyde en fjernelse af vegetation, vilde blomster, træer, buske og dermed hele føde-og livsgrundlaget for mange vilde dyr. Dette sker i en tid, hvor vi står midt i en alvorlig insekt-og naturkrise. 

Samtidig har Aabybro forsvindende få grønne rekreative områder, hvor borgere kan nyde naturen og gå ture. Beboerne ved Toftehøj er psykisk sårbare mennesker, hvis helbred bl.a afhænger af at have natur tæt på. Boligbyggeri vil udover at fjerne denne mulighed fremover, også give væsentlig støj og uro for beboerne på Toftehøj, hvilket må siges at være yderst uhensigtmæssigt for psykisk sårbare borgere. 

Der er tale om en væsentlig degradering af det eksisterende natur og dyreliv samt borgere i Aabybro, ved planer om boligudstykning ved Peter Løtsvej. Boligbyggeri bør finde sted på tidligere landbrugsjord eller i områder uden væsentlig natur eller rekreativ benyttelse. 

Området bør bevares som rekreativt område, med endnu mere fokus på rekreation, bevarelse af dyreliv og formidling. 

IMG_04871.jpeg

IMG_0490.jpegIMG_0488.jpegIMG_0489.jpegIMG_0483.jpegIMG_0491.jpeg


Maria Elbæk og Jørn Baandrup    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Maria Elbæk og Jørn Baandrup vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...