Nej tak til boligblokke i tre etager ved det tidligere Skårup Seminarium.

Svendborg Kommune vil med ”Lokalplan 659 – Boligområde ved det tidligere Skårup Seminarium” gøre det muligt at vedtage et byggeprojekt med 6 boligblokke á 2 til 3 etager, i en højde op til 12 meter, ved det tidligere Skårup Seminarium.  

Med denne underskriftsindsamling ønsker vi at gøre det klart, at borgerne i Skårup ikke kan støtte op om et byggeprojekt i en sådan skala, da vi mener at det vil medføre betydelig forringelse af kulturmiljøet omkring det tidligere Skårup Seminarium, samt Skårups landsbykarakter.

Lokalplanen vil tillade at der på grunden opføres 80 boliger.

Dette fordeles i arkitektens forslag på 6 bygningskroppe, der når op på 15,5 m i bredden, og 38 m i længden og op til 12 m i højden.  

Særligt højden på det foreslåede byggeri lægger an til bekymring. Tagryggen på den eksisterende hovedbygning måler ca. 13,90 m, mens de nye bygninger som nævnt vil komme op på 12 m.  

Et argument herfor skulle være, at den eksisterende hovedbygning ”kan tåle” disse nye bygningers højder, da de ikke når op over hovedbygningens max kote. Man kan diskutere, hvorvidt højdeforskellen vil være synderlig mærkbar når bygningerne betragtes fra gadeplan, og ikke mindst som nabo. Til sammenligning er de nedrivningsindstillede bygninger hhv. 6 og 10 m høje.  

Gymnastiksalen og undervisningslokalerne mod Skårup Vestergade virker med sine 6-8 m i højden allerede bastante, som de danner mur mellem vejen og seminariehaven. Denne bygning erstattes nu med tre blokke der varierer fra 9 - 12 m i højden.   

Mod Østergade står den 10 m høje gymnastiksal til nedrivning. Denne erstattes ligeledes af tre blokke på 12 m i max højden.

Det bekymrer os, at Svendborgs politikere mener, at et projekt som det foreviste kan godtages i en plan der ellers lægger op til at ”udviklingen af området (omkring det tidligere Skårup Seminarium) vil ske i overensstemmelse med lokalmiljøetskvaliteter, og underordner sig omkringliggende fredet og bevaringsværdig bebyggelse”, og vi frygter, at en godkendelse af planen ydermere vil kunne danne præcedens for fremtidige invasive arkitektoniske indgreb i kommunens bygningskultur.

Foruden boligblokkenes dominerende voluminer, frygter vi at projektet vil medføre flere gener, både for naboer ift. indkik i haver og markant større slagskygger, men også at kigget til seminariehaven fra de omkringliggende gadeforløb – Skårup Vestergade og Østergade - vil lide betydeligt under den foreslåede planløsning. Det er vigtigt for os at påpege, at vi som udgangspunkt er positivt stemte overfor et projekt, der kan give nyt liv til de gamle seminariebygninger, men det forslag der optræder i Lokalplan 659 indeholder desværre for mange irreversible tiltag, der vil sætte et betydeligt negativt præg på kulturmiljøet omkring det tidligere Skårup Seminarium og sammenhængen mellem seminariehaven og de omkringliggende gadeforløb, samt forringe forholdene betydeligt for projektets naboer.  

Derfor foreslår gruppen også at lokalplanens max højder ændres til 8,5 m, svarende til et almindeligt 2 etagers hus/hus med stue og, - tagetage.  

 

Skriv under, og fortæl politikerne at boligblokke ikke er foreneligt med det landsbymiljø, vi ellers holder så meget af i Skårup.  

Gruppen til Fremme af Borgerinddragelse

i forbindelse med Lokalplan for boligområde ved

det tidligere Skårup Seminarium  

 

Bilag

Læs om lokalplanen på Svendborg Kommunes hjemmeside, hvor du desuden kan indberette høringssvar (på megafon-ikonet) 

Lokal Plan 659 - Boligområde ved det tidligere Skårup Seminarium

 

Lokalplanen kan hentes som pdf her. 

Hent Lokal Planen som PDF her


SH / Gruppen til Fremme af Borgerinddragelse i forbindelse med Lokalplan for boligområde ved det tidligere Skårup Seminarium    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at SH / Gruppen til Fremme af Borgerinddragelse i forbindelse med Lokalplan for boligområde ved det tidligere Skårup Seminarium vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...