Nej! Spar ikke BPA-hjælpeordningen i Aalborg itu

Aalborg Kommune er ude med sparekniven. Handicaphjælpere skal sættes 4-6 % ned i løn og svært fysisk handicappede borgere skal fremover have mindre hjælp.

Handicaphjælpere er ufaglærte til 116,64 kr. i timen - Aalborg Kommune vil fjerne:

 • den 6. ferieuge (løndel siden 2000)
 • fritvalgspension (løndel siden 2009)
 • pension af arbejdstidsbestemte tillæg (løndel siden 2011)
 • rummelighedsbeløbet der dækker ved 3 års anciennitet, samt beskedne tillæg, f.eks. ved akut tilkald og forbliven i tjenesten (løndele siden 2007 og 2009)

Handicaphjælperne får ialt lønnen reduceret med 4-6 %.  Det forringer borgere med et handicaps mulighed for at kunne fastholde de nuværende hjælpere i jobbet og forringer muligheden for at kunne tiltrække nye faste og stabile hjælpere.

De berørte borgere med handicap vil få beskåret:

 • dækningen af omkostninger ved at have handicaphjælperne ansat (hver gang en hjælper skal ledsage, feks til et foredrag, skal borgeren med handicap betale begges billetter)
 • muligheden for bevilling af hjælpertimer til at kunne tage hjemmefra med overnatning, f.eks. ved højtider, til samvær med familie og venner i andre landsdele, på kurser, ved deltagelse i idrætsstævner mv. til i alt 2x2 døgn årligt.
 • hjælpertimer til at kunne afholde personalemøder, medarbejdersamtaler og lave APV.
 • muligheden for at kunne tilbyde nyansatte hjælpere et nødvendigt kursus, f.eks. i forflytning

Fakta om handicaphjælpere i Aalborg Kommune

 • ufaglærte
 • grundlønnen for en handicaphjælper i Aalborg er 116,64 kr. i timen.
 • en handicaphjælper med anciennitet kan maksimalt stige ét løntrin til 118, 65 kr. i timen, uanset antallet af år som hjælper
 • handicaphjælpere får et tillæg ved arbejde aften, nat, weekends og på helligdage.
 • kommunen ønsker ikke at anvende handicaphjælperoverenskomsten til udmåling af handicaphjælperes løn

Fakta om borgere med BPA-ordning

 • har bevilling til BPA - Borgerstyret Personlig Assistance  (Servicelovens §§ 95 og 96)
 • har invaliderende fysiske handicaps, medfødte, eller som følge af sygdom eller ulykker
 • er afhængige af andres hjælp til personlig pleje, praktiske gøremål, ledsagelse eller overvågning i et så betydeligt omfang, at hjælpebehovet ikke kan dækkes af kommunal hjemmehjælp mv.
 • er typisk kørestolsbundne, nogle er respiratorbrugere
 • bor i eget hjem og har en ”normal” aktiv hverdag som andre, det kan være som uddannelsessøgende, i job, eller som førtidspensionister, en del har forældreansvar
 • varetager opgaven som arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne

Andre besparelser

Borgere med BPA-ordning der ønsker et firma eller en forening til at varetage det juridiske arbejdsgiveransvar for hjælperne, samt de administrative opgaver, får beløbet til betaling af leverandøren reduceret, fra 8,3 kr. til 4,55. pr. leveret hjælpertime.  

Besparelsen rammer de mest sårbare brugere, der behøver denne eksterne hjælp.

Flere faktuelle oplysninger om spareplanen

Hvad bruges underskrifterne til?
De vil blive sendt til Aalborg Kommune inden spareplanen skal behandles i Ældre- og handicapudvalget d. 18. september 2013.

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Jan Pedersen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook