Nedsæt farten til 50 km/t ved Nivå Havn

Farten mellem Nivå Havn og Lave skov skal begrænses til 50 km/t jfr. bilagte billede. Området er:

  • Et rekreativt område med mange fodgængere heraf mange børn; motionister, campister, strandgæster, og deltagere i de mange aktiviteter på havnen.

 

  • Byzone og rekreativt område (Stort set den eneste på Strandvejen med 60 km/t).

 

  • Belastet af megen trafik* og trafikstøj bl.a. forstærket af accelerationer op ad bakken mod Lave skov og at mange kører ræs mellem Havnen og Mikkelborg.

Vores løsning er simpel, hurtig, rimelig og næsten gratis; udskift skilte til 50 km/t!

Jeg støtter hermed op om ønsket med min undeskrift

 

*) Den manglende nordvendte af- og tilkørsel på motorvejen ved Nivå medfører at Strandvejen mellem Nivå og Humlebæk fungerer som en motor trafikvej. Farten ligger ofte omkring "klippegrænsen".

Trafikken har udviklet sig voldsomt siden vi fik sat farten ned til 60 km/t for 20 år siden. Den voldsomme trafik bekræftes af sidste trafiktælling fra 2014 foretaget på Strandvejen ved havnen, Denne tælling viste et døgngennemsnit på ca. 6800 biler. Dette er væsentligt mere end trafikken i Mariager (ca. 5000 biler i døgnet), som udløste krav om en omfartsvej til 80 - 112 millioner.

Problemerne accentueres af, at mindre end halvdelen af bilerne i hverdagsundersøgelsen (41%) overholdt hastighedsgrænsen på 60 km/t. Bemærk at dette fartgennemsnit inkluderer de biler, som skal bremse op for lysreguleringen og accelerationer fra biler, der har holdt for lysreguleringen.

 

p.s.: Underskrifterne indsendes til Infrastruktur og teknikudvalg, Fredensborg kommune 13. maj. Forventes behandlet 4 Juni.
Trafikstatistikken kan rekvireres hos undertegnede og hos trafikafdelingen, Fredensborg kommune.

Kort med angivelse af de 600 meter det drejer sig om:Strandvej.JPG

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Karsten Bech Nielsen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook