MØN - Underskriftindsamling imod "Møn Feriepark Hjelm Bugt".

Støt med din underskrift vores kamp for et af Danmarks bevaringsværdige kystlandskaber.

I et område med særlige oplevelsesrige landskaber, et åbent kystlandskab, hvor der bør lægges særlig vægt på bevarelse af de bærende karaktertræk landskabet har i dag, et landskab der er sårbart over for udvikling, der kan sløre terrænet og udsigterne. Et landskab som er i nær sammenhæng med Dark Sky Møn og UNESCO Biosfære Møn.

Møn er blevet et populært feriemål. I de senere år har ildsjæle skabt en række initiativer, som har gjort Møn endnu mere attraktivt. Møn er blevet et godt ”brand”, som øens gæster og beboere forbinder med natur, ro, kultur og livskvalitet.

Investorer og den siddende kommunale ledelse, sammen med enkelte interesseorganisationer, har udtænkt et projekt, hvor de lukrerer på Møns brand: ’Møns Feriepark Hjelm Bugt.

Projektet tænkes lagt i et ubebygget område i åbent kystlandskab, i modstrid med Planlovens bestemmelser. I et område hvor der lever flere EU beskyttede dyrearter.

Tanken er at opføre 200 meget store ferieboliger ved Hjelm Bugt. Det kan betyde at omkring 2800 ekstra turister dagligt skal rundt på Møn i højsæsonen. Til sammenligning bor der omkring 3800 i Stege. Området ville i så fald blive Møns næstørste by.

Men selv ved mindre enheder (og dermed færre feriegæster) vil området blive for belastet.

I projektmaterialet nævnes nogle af de fine lokale projekter, som har skabt Møns ry: Camønoen, UNESCO Biosfæreområde og Dark Sky Møn: hvad har en kæmpe feriepark med Camønoen og Dark Sky at gøre? Camønoens gæster kommer til Møn for at vandre i Møns uspolerede natur, og Dark Sky handler om at kunne nyde stjernehimlen uforstyrret af kunstigt lys.

Alt det, trues, hvis der er en feriepark ved Hjelm Bugt. Projektet rammer helt forbi alt, hvad Møn står for. Vi risikerer med den slags byggerier at fjerne grundlaget for det, der er Møn’s særkende i dag.

Argumenterne for byggeriet er blandt andet, at de mange turister vil lægge en masse penge på Møn.

Faktum er, at størstedelen af de penge ’Møn Feriepark Hjelm Bugt’ genererer, aldrig kommer skatteborgerne i Vordingborg Kommune til gavn.

Mange af de turister der vil bruge ferieparken vil være udlændinge (det nævner investorer selv), der kommer med fyldte køletasker, og derfor ikke vil bruge de penge på dagligvarer, som kommunalpolitikerne giver udtryk for. Helt i tråd med erfaringerne i andre af landets kommuner. Eller større private selskaber eller kursister på weekendophold, hvor shopping ikke er i hovedsædet.

De penge turisterne lægger vil ikke opveje de gener og det slid et så massivt projekt vil medføre. Skatteborgerne bliver taberne. Overskuddet vil gå til de, her udenlandske, investorer.  

De arbejdspladser som kommunens ledelse lægger til grund for at støtte projektet vil heller ikke opstå. Ferieparken skal drives som hotel – det vil beskæftige meget få, og overvejende udenlandsk sæson arbejdskraft.

Ledelsen af Vordingborg Kommune fastholder, at byggeriet ikke kommer til at koste skatteydere noget?

Hvem skal betale for det enorme slid, der kommer på veje og broer i byggefasen? Hvem skal betale for det ekstra slid, der vil komme af de titusindvis af ekstra biler, som skal køre rundt på de Mønske veje. Dertil kommer udgifter til ekspropriering af landbrugsjord til nye veje til og fra ferieparken, for ikke at tale om udgifter til kloakering og vandforsyning - for slet ikke at tale om det trafikkaos, der vil opstå på hele øen, til gene for øens beboere, der skal på arbejde hver dag.

Møn er et unikt sted, og det er der mange, der har fået øjnene op for. Lad os kæmpe for at det forbliver unikt og ikke lade os friste af overdimensionerede ferieparker, der ødelægger den ro og atmosfære, alle holder så meget af. Det er de fastboende og deres kreativitet, der skal drive Møn frem - ikke spekulanter.  

Tak for din tid og for din støtte,

Hjelm Bugts Venner. 

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Hjelm Bugts Venner vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...