Modstand mod anlæggelse af vej henover strandengen

Der ligger i øjeblikket en ansøgning hos Viborg Kommune om dispensation til anlæggelse af en vej, der går fra parkeringspladsen forbi kroen, hen over strandengen til skrænten ved siden af kroen.
Med ansøgningen er der vedlagt tegninger, der viser 3 sommerhuse på skrænten.

Et sommerhus er allerede muligt ifølge lokalplanen uden dispensation, og kommunen har i juni 2020 bekræftet denne mulighed, hvis det sker via et hjulspor fra Søndersiden.

Vi er flere i Hjarbæk, der er meget bekymrede over den eventuelle anlæggelse af en vej, der går langs Stejlepladsen og henover §3, natura 2000 og strandbeskyttet område. Området omkring Stejlepladsen er helt unikt og med udsigt til den kommende naturlegeplads og genopretning af strandengene syd for Hjarbæk ,vil en vej og medfølgende trafik ødelægge oplevelsen af området.

Anlæggelsen af den ansøgte vej vil kræve en godkendelse af Kystdirektoratet. Giver Viborg Kommune i første omgang dispensation, er vi meget nervøse for, at Kystdirektoratet ser venligere på en eventuel dispensation. 

Der er i 2011 og 2013 givet afslag i Natur- og Miljøklagenævnet på dispensation til at anlægge en tilsvarende vej. 

I ansøgningen står der anført, at det ikke har været muligt at indgå en aftale om vejadgang fra Svanevej. Dette er dog ikke korrekt, idet naboer har givet tilsagn om en vejret fra Svanevej, hvis der kun opføres ét sommerhus på skrænten. 

Både staten og Viborg Kommune har givet en stor portion penge til Hjarbæk by til at fremme vores naturskønne område til glæde for både borgere i byen og turister. Vi har svært ved at se, at dette harmonerer med en eventuel vej igennem området.

 

Undertegnede tilkendegiver  med sin underskrift sin krafigste modstand mod planerne om anlæggelse af ovenstående vej. 

 

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Vivi Rainhard Zacho vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...