Nej til mørklægning af Århus konventionen.

21 December jublede vi over regeringen havde meldt ud at de havde droppet mørklægningen af Miljøoplysningsloven 

http://www.aabenhedstinget.dk/abenhed-sejrer-inden-for-miljoet/

 

Men her den 16 Januar komme det så frem at det ikke er droppet alligevel.

http://journalisten.dk/omstridt-miljoelov-ikke-doed-alligevel

 


Så er den gal igen. Først var det offentlighedsloven og nu går de skridtet videre og vil lukke for adgang for miljøoplysninger

Nu ser vi konsekvenserne af den nu mørklagte Offentlighedslov der blev vedtaget i foråret. Nu er de ved at gøre det samme med Miljøoplysningsloven.
Nemlig at man vil forhindre at man kan søge aktindsigt i miljøsager.
Det er en forringelse af Århus konventionen der er en aftale mellem 40 lande om åbenhed i miljøsager.
I forbindelse med den mørklagte Offentlighedslov er dette tiltag fløjet stille og roligt hen over hovederne på pressen og befolkningen.
Århus konventionen er en af Svend Aukens mester skaber som miljøminister og nu vil Ida Auken så lukke for den igen.

Derfor vil jeg sætte pris på i vil hjælpe med jeres underskrift mod mørklægningen af Århus konventionen.....


.....>DEL GERNE<.....

 


Kære Miljøminister,
Hvad i alverden er det der foregår inde på folketinget???
Først kom offentlighedsloven, og nu arbejder i sandelig også på en ændring af miljøloven!.
Jeg har mange gange talt for din virken, som værende noget positivt i dansk politik, men jeg frygter at denne nye ændring vil skade mere end den gavner.
Når jeg læser om dette nye tiltag sidder jeg altså tilbage med en "særdeles grim smag i munden" og den følges af stigende bekymring for at danske politikere ikke ønsker at den menige befolkning, skal kunne følge jeres virke i folketinget.
Danmark var en gang et demokrati, men det virker bestemt ikke som om danske politikere ønsker at dette skal fortsætte.
NU GÅR JERES SPAREIVER OG ØNSKER OM INDSKRKRÆNKNINGER SIMPELTHEN FOR VIDT.
Med jeres nuværende rent ud sagt tåbelige tiltag, forstår jeg sandelig godt - at befolkningen taber interessen for dansk politik.
Er i virkelig bange for at jeres virke skal komme frem siden i bevidst arbejder på at hemmeligholde alle oplysninger herom??


Mvh.
Folkebevægelsen for åbenhed.

 

 


Folkebevægelsen for åbenhed.
https://www.facebook.com/Folkebevaegelsenforabenhed

Følg Nej til mørklægning af Århus konventionen på Facebook
https://www.facebook.com/pages/Nej-til-m%C3%B8rkl%C3%A6gning-af-%C3%85rhus-konventionen/418103068290699

Århus konventionen
Det er en forringelse af Århus konventionen der er en aftale mellem 40 lande om åbenhed i miljøsager.

http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85rhuskonventione

Aabenhedstinget skriver.
Først var det offentlighedsloven og nu går de skridtet videre og vil lukke for adgang for miljøoplysninger

http://www.aabenhedstinget.dk/synspunkt-ny-miljooplysningslov-strider-afgorende-mod-eu-regler/

Danmarks Naturfredningsforening skriver.
Lukker en ny oplysningslov om miljøet i virkeligheden ned for informationer om eksempelvis miljøforurening og bliver det sværere at få indsigt i, hvordan miljøet egentligt har det? Danmarks Naturfredningsforening beder nu om en redegørelse for baggrunden for en ny miljøoplysningslov.
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=38801


OrganicToday.dk Skriver:
Den ny miljøoplysningslov er ikke mindre end en katastrofe. Den strider på en lang række områder mod EU-direktivet om adgang til miljøoplysninger. Frem for at sikre adgang til vigtige miljøoplysninger, smækker myndighederne i for aktindsigt med de nye regler. Den nye lov vil være et markant tilbageskridt, og derr er lagt op til en ny langvarig fase med kampe om enkeltsager og fortolkninger.
http://www.organictoday.dk/ny-miljooplysningslov-er-en-katastrofe/

Jyllands-posten skriver:
Miljøminister Ida Auken (SF) skal snart fremlægge et nyt lovforslag om offentlighedens adgang til oplysninger om miljøet. Forslaget til den nye miljøoplysningslov blev sendt i høring midt i september, og i denne høringsperiode har det mødt modstand fra blandt andre mediejurist Oluf Jørgensen og formanden for Aabenhedstinget, Nils Mulvad, samt Danmarks Naturfredningsforening.
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE6047836/ny-lov-kan-daekke-over-miljoesyndere/

Journalisten.dk skriver (24-01-2011):
Først er der angreb mod den dannske aktindsigtslov. Udkastet, der giver nogle absolut nødvendige moderniseringer og nogle slemme tilbageskridt går for tiden under stor bevågenhed sin gang gemmen Folketinget. Imens prøver miljøministeriet at haste en tilpasset miljø-aktindsigtslov igemmen.
http://www.journalisten.dk/hjaelp-vi-ma-passe-på-endnu-en-lov#comment-21476


Lovforslaget er sendt i høring til den 27. september.
Se lovforslaget med korrekturtegn indsat af ministeriet. her'

Link:

Gylle.dk
http://gylle.dk/ny-miljooplysningslov-strider-afgorende-mod-eu-regler/

aabenhedstinget.dk
http://www.aabenhedstinget.dk/synspunkt-ny-miljooplysningslov-strider-afgorende-mod-eu-regler/

Danmarks Naturfredningsforening
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dn.dk%2FDefault.aspx%3FID%3D38801&h=GAQFM-lF1&s=1


Folkebevægelsen for åbenhed.    Kontakt forfatteren af dette andragende