Miljøkajakkens bevarelse i Sluseholmen

Denne underskriftsindsamling er oprettet til støtte for en bevarelse og permanent placering af Miljøkajakken på Sluseholmen. Miljøkajakken har hidtil været placeret på det grønne område ved Thad Jones Vej /Genbrugsstationen, men GF Sluseholmen har afvist, at Miljøkajakken kan have en fortsat placering ved Genbrugsstationen.

Vi ønsker med denne underskriftsindsamling at tydeliggøre overfor vores fælles Grundejerforening, at beboerne i Sluseholmen ønsker en permanent placering af miljøkajakken og at vi ønsker, at GF aktivt medvirker til at finde fast placering til den.

I perioden juli-september 2018 var miljøkajakken ude og sejle 158 gange med 325 voksne og børn, som indsamlede i alt 1.252,3 kg affald. Deltagerne kom ikke kun fra Sluseholmen og Teglværkshavnen, men også fra de andre dele af København og enkelte fra udlandet.

42803615_2065140863797486_5793720031137234944_o1.jpg