Michail Chodorkovskij Russia's representative to United Democrati

Vote for:
Michail Chodorkovskij Russia's representative to United Democratic Nations
Michail Chodorkovskij Ruslands repræsentant til De Forenede Demokratiske Nationer


Baggrund:

Rusland har desværre udviklet sig til et
skindemokrati, der overfalder sine nabolande.

FN, United Nations, står magtesløs pga. dets
strukturopbygning, der legitimerer diktaturstaters
berettigelse.

Og det kan der laves på ved at oprette en demokratisk
udgave af FN, kaldet United Democratic Nations, UDN,
Forenede Demokratiske Nationer, FDN. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/udn

Her i UDN bør Rusland repræsenteres af en
eksilregering og kanske Michail Chodorkovskij her er
en velegnet kandidat.


Med venlig hilsen
Mogens Kall

Se evt. også:
Andre underskrift-indsamlinger ...
https://sites.google.com/site/skrivunder/