Mere pædagogisk personale NU

Vi vil have mere pædagogisk personale i vores vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber NU. Alt for mange børn og unge får ikke det nærvær, den omsorg og støtte de har brug for i de danske dag- og fritidsinstitutioner i dag. Forældre skal kunne gå trygge på arbejde.

Små børn skal ikke sidde alene på gulvet, i højstolen, sandkassen eller i et ensomt hjørne, mens det pædagogiske personale løber rundt for at tage sig af de allermest presserende situationer, som vi så det i dokumentaren ’Hvem passer vores børn’ 11. marts 2019. 

https://www.dr.dk/tv/se/de-manglende-varme-haender-dr2-dok-2018/de-manglende-varme-haender-dr2-dok-2018-2/hvem-passer-vores-boern 

I en hverdag hvor der kun er fuld bemanding et par timer om dagen, har den omsorg og det nærvær, som er forudsætningen for al pædagogisk udvikling, trange kår. Resultatet er pressede og ulykkelige børn - og presset personale.

Virkeligheden i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber må og skal forbedres NU. Børn har brug for nærvær, omsorg, tryghed og støtte for at vokse op og blive sunde og velfungerende individer, der har tiltro til sig selv og deres omverden. Jo yngre desto større behov for omsorg, støtte, spejling og samspil med voksne. 

Det kræver en ny lovgivning om, at der skal være nok pædagogisk personale hver dag hele dagen!

Det er nødvendigt med massive investeringer i området NU. Der må og skal ansættes mere pædagogisk personale, som kan sikre børnene, at deres behov for omsorg, nærhed og stimulering bliver mødt. Faktum er at de børn, der er vores samfunds kommende fundament, ikke er stærkere end de rammer vi tilbyder dem at vokse op i. Vi ønsker, at:

1) Børn skal have mulighed for tryg tilknytning

2) Forældre skal kunne føle sig trygge ved at aflevere deres børn 

Skriv under her, hvis du er enig i, at børnene bør få bedre vilkår, og at der skal investeres i vores dag- og fritidsinstitutioner NU. Sammen kan vi få politikere til at lytte og gøre en forskel for børnene. 

Initiativtager Forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen

Familiepolitisk Netværk, Forældrenes Landsforening, Københavns Forældreorganisation og Århus Forældreorganisation støtter 100 % op om initiativet.