Nye læreplaner i matematik

[BREV TIL UNDERVISNINGSMINISTEREN OG MEDLEMMER AF BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET]

Vi tillader os at skrive til dig for at tilkendegive vores holdning til både de læreplansudkast, der er kommet fra fagkonsulenten i matematik i gymnasiet og den efterfølgende debat, der bl.a. har været ført i dagspressen og på de sociale medier.

Vi ser alle et stort behov for ændringer i læreplanen for matematik B-niveau, da den store stofmængde og den øgede brug af IT gør, at alt for mange elever forlader gymnasiet med et meget ringe udbytte af matematikundervisningen. En af de centrale anbefalinger fra Matematikkommissionen (1) er: ”For at få plads til nye emner og for at kunne stille krav om en mere dybtgående behandling af alle emner reduceres antallet af faglige emner væsentligt på B-niveau”, og det var præcis det modsatte, der skete i 2017-læreplanen. Det nye læreplansudkast imødekommer også langt de fleste kritikpunkter fra Morphic rapporten (2) fra 2019, som Matematiklærerforeningen fik udarbejdet. Vi skylder eleverne at få gennemført de nødvendige læreplansændringer med virkning fra det kommende skoleår.

Den verserende debat i medierne om, at de nye læreplaner ville betyde et lavere fagligt niveau på matematik A, fordi der er lagt op til at reducere i antallet af emner, er efter vores mening helt forfejlet. I den gældende læreplan fra 2017 er der lagt så stor vægt på træning af instrumentelle færdigheder i IT-værktøjer, at dybdeforståelsen i matematik aldrig har været ringere. Vi kan ikke være bekendt, at vi i dag sender studenter med matematik på A-niveau, som hverken magter enkel bogstavregning eller simpel ligningsløsning uden CAS, afsted til de videregående uddannelser. Det gælder desværre ikke kun elever med faglige udfordringer, men også en meget stor del af studenterne med en topkarakter i matematik A. Elever, der læser videre på en videregående uddannelse inden for STEM-fagene, har ikke brug for fragmenteret viden om en hel masse matematiske emner, som de kun forstår overfladisk. To centrale anbefalinger fra Matematikkommissionen (1) er: ”Det skal sikres, at basale færdigheder bliver vedligeholdt” og ”Det matematiske ræsonnement skal spille en større rolle på alle tre niveauer”; ingen af delene er afspejlet i 2017-læreplanerne og ville også være urealistisk at nå med al den tid, der går med det store pensum og særligt træning i brug af CAS. Vi bemærker også, at aftagerinstitutionerne i Matematikudredningen (3) fra 2015 generelt ikke ønsker flere emner, men ”mere solid kunnen indenfor de aktuelle emner”.

Vi støtter, at der i det nye udkast gives større frihed i det supplerende stof, så der er bedre mulighed for at tone indholdet efter det enkelte hold og for et reelt samarbejde med andre fag og virksomheder.

Vi håber, at processen med at udarbejde de nye læreplaner fortsætter og ikke forsinkes. Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis ovenstående skulle give anledning til opklarende spørgsmål.

Kilder:
(1) Matematikkommissionen - afrapportering, 2017, Grønbæk, Niels m.fl.
https://static-curis.ku.dk/portal/files/177190718/matematikkommissionen_afrapportering.pdf

(2) Morphic rapporten, Rapport fra Matematiklærerforeningen - Tilstand for Matematik stx , 2019
https://gymnasieskolen.dk/sites/default/files/Rapport%20fra%20Mat%20B%20konference.pdf

(3) Matematikudredningen, Udredning af den gymnasiale matematiks rolle og udviklingsbehov, 2015, Winsløw, Carl m.fl, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
https://www.ind.ku.dk/projekter/matematikudredning/Matematikudredningen2015endelig.pdf


Søren Bredlund Caspersen, Sct. Knuds Gymnasium    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Søren Bredlund Caspersen, Sct. Knuds Gymnasium tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...