Lovliggør dobbeltdonation - stop diskrimination af barnløse!

Fortsat diskrimination af fertilitetspatienter med behov for dobbelt donation.
Med regeringens lovforslag til ændring af Lov om Kunstig Befrugtningen åbnes op for nye måder at donere inden for området behandling af ufrivillig barnløshed. Landsforeningen For Ufrivilligt Barnløse( LFUB) tilråder, at nærværende lovudkast vedrørende donation går hele vejen ved i tillæg til åben donation og krydsdonation at lovliggøre dobbeltdonation, hvor både sæd og æg bliver doneret.

Det muliggør behandling i Danmark for barnløse par, hvor begge parter grundet infertilitet er nødsaget til at adoptere genetisk arvemateriale fra donor, samt enlige kvinder, som grundet infertilitet er nødsaget til at adoptere æg og samtidig benytter donorsæd. I dag tvinges disse patienter til udlandet med risici for mangelfuld kommunikation og vejledning.

SÆT DIN UNDERSKRIFT, HVIS DU OGSÅ SYNES, AT DET ER URIMELIGT AT UFRIVILLIGT BARNLØSE IDAG DISKRIMINERES I DEN DANSKE LOVGIVNING.

 


Annika Lion Kristensen    Kontakt forfatteren af dette andragende