LØSLAD POLITISKE AKTIVE KURDERE NU!

I et land som Danmark, der ellers bliver kaldt for foreningernes land oplever jeg som kurder, at mine demokratiske rettigheder, herunder retten til at organisere sig i foreninger blive truet i den seneste tid. Nogle af vores politisk aktive venner, som bl.a. er medlemmer af Dansk Kurdisk Kulturcenter anklages i dag for alvorlige handlinger og de behandles af det danske retssystem som terrorister.

Med denne underskrift erklærer jeg hermed min fulde støtte til disse venner, samt at jeg erklærer mig medskyldig i de handlinger, som de anklages for.

Release political Kurds now!

In a country like Denmark, which is also known as the land of union and democracy, as a Kurd, have experienced that my democratic rights, hereby the right to organize in unions, have recently been threatend some of our political friends, who are members of the Danish Kurdish Cultural Center, are today accused for seriousactions and are treated by the danish legal system as terrorists. With this signature, I hereby declare my full support to these inpresioned friends and I also declare myself as guilty in these actions, which they have been accused for.


Dansk Kurdisk Kulturcenter    Kontakt forfatteren af dette andragende