Lokalplaner skal da overholdes - eller hvad!

OPDATERING 17 NOVEMBER 2019:

Dispensationen ankes til Planankenævnet da vi stadig mener den er givet på forkert grundlag. 

Det handler om at overholde klare regler i gældende byplan 6. Vi skal som borgere altid kunne stole på at Administrationen overholder spillereglerne, og det kæmper vi videre for, og beder om jeres støtte!

 

OPDATERING 7 NOVEMBER 2019: 

Hørsholm Kommune har idag givet dispensation til den tvivlsomme arealoverførsel på Svendsvej!! 

Samtidig igangsætter kommunen en uvildig advokat undersøgelse, der skal afgøre om der er foregået noget ulovligt i forvaltningen???

Vi understreger vigtigheden i at vi får spredt underskiftsindsamlingen mest muligt idet vi selvfølgelig er klar til next step og udarbejder en klage.
ny2.png
Hørsholm Kommune har en række lokalplaner, der anviser hvordan kommunens forskellige arealer kan og skal anvendes.

Hørsholm Kommune skriver selv herom på sin hjemmeside:

”Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplaner og byplanvedtægter fastlægger juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om den fremtidige anvendelse af planens geografiske område. Det betyder, at man som grundejer er forpligtet til at overholde lokalplanens bestemmelser. ” 

Dette er til at forstå - en lokalplan er garant for den enkelte borgers boligdispositioner samt hele områdets og hermed familiers trivsel en lang årrække frem.  

Når man som grundejer er forpligtet til at overholde lokalplanens bestemmelser, betyder det vel også, at Kommunen tilsvarende er forpligtet til at respektere og overholde samme regelsæt – der er således indgået en aftale mellem borger og kommune.  

Vi, en række borgere i Rungsted, og nok også borgere andre steder i kommunen, er blevet stærkt i tvivl om, at Kommunen overholder sin del af denne aftale.    

Støt med din underskrift….  

i vores sag mod Kommunens urimelige og uforståelig dispensationer der medfører ulovlige etableringer af nye byggegrunde, der er alt for små i forhold til gældende lokalplaners krav.  

Som du måske har set i lokalpressen, er der på Svendsvej i Rungsted ved at blive udstedt dispensation til en såkaldt ”arealudvidelse”. Dette er i bund og grund bare er et andet navn for det der i virkeligheden er tale om; en udstykning og dermed etablering af en ny grund på 796 m², og herpå en ny bebyggelse på 159 m², der presses ind mellem 2 eksisterende matrikler.  

Byplan 6 der dækker området har et entydigt krav til, at nye grunde der etableres skal have en mindstegrundstørrelse på 1000 m². En dispensation på mere end 20% herfra kan på ingen måde rummes i byplanens dispensationsmuligheder, ligesom den karakter og kvalitet, byplanen søger at skabe eller fastholde i kvarteret vil forringes ved en sådan ”fortætning” af boligmassen. Dette kan ingen hverken på kort eller lang sigt være tjent med.  

Udover at en sådan nyetablerede grund ikke er lovlig jvf. byplan 6, betyder en eventuel dispensation også, at den ene af sagens omhandlede grunde, der allerede er overbygget, fortsat vil være overbebygget.

En grund der i øvrigt er ejet af et kommunalbestyrelsesmedlem, der tillige er formand for MPU, Miljø og Planlægningsudvalget. Et sådant formandskab skulle man mene medfører et særligt ansvar for overholdelse af gældende vedtægter.  

Hørsholm Kommune, herunder Center for Teknik, er ikke i stand til at redegøre for, hvilke regelsæt der danner grundlag for tildeling af sådanne dispensationer!

Vi, beboere på Svendsvej og Margrethevej, har derfor søgt andre lignende sager, der kan kaste lys over Center for Tekniks praksis, hvad angår dispensationer i forhold til gældende vedtægter.

Her er en aktuel sag om Højskolevej 3A og 3B 2960 Rungsted Kyst fra starten af indeværende år dukket op. 

I sagen er der hvad angår grundstørrelse dispenseret voldsomt (33-40%) i forhold til gældende og nye Lokalplan 156, samtidig med at ejeren af den pågældende matrikel er Centerchef for Teknik i Hørsholm Kommune, hvorunder afdeling Center for Teknik der varetager byggesager ligger. 

Der er således tale om to sager, hvor ejerne har en meget tæt tilknytning til Hørsholm Kommunes administration af netop pågældende typer sager. Sager hvor der søges og er givet dispensationer langt ud over det rimelige og forståelige.  

Vi bliver holdt hen i uvidenhed, samtidig med at vi oplever at gældende lovgivning inden for området negligeres og omgås af betroede medarbejdere i Kommunen.  

Vi føler vores retssikkerhed krænket, og vil gennem denne underskrifts-indsamling opfordre dig, som borger i Hørsholm kommune, til at forholde dig til disse sager, og de beslutninger der træffes hen over hovedet på borgerne, uden respekt for gældende lovgivning/ byplaner.  

 

Vi ønsker med denne underskriftindsamling et stop for kommunens urimelige og uforståelige dispensationer i forhold til gældende lokalplaner.    

Med venlig hilsen  

Birgitte Dyreborg & Jens Poulsen, Margrethevej 8. 

Christian & Hannah Hvidt, Margrethevej 10.

Dorthe Galland, Svendsvej 5 - alle 2960 Rungsted Kyst.            

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Birgitte Dyreborg tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )