Lokalplan 176 – En katastrofal fortætningsplan

LOKALPLAN 176 – EN KATASTROFAL FORTÆTNINGSPLAN

Underskriftsindsamling: For Et Grønt Rungsted

Ønsker du

 • En lokalplan, der åbner for en uforudsigelig, massiv fortætning og omdannelse af et over 100-år gammelt villakvarter med mindre og flere nye grunde, endda også med dobbelthuse på?
 •  kæmpebygninger med panoramaudsigt til din have som nabo?
 • at din ejendom og området som helhed bliver mindre værd?
 • at bo på en byggeplads i mange år fremover? Lokalplanforslag 176 åbner for en afgørende ødelæggelse det Rungsted, som vi kender i dag.

Rungsteds væsentligste værdi er ”Havebyen”: Et grønt villakvarter med store grunde og det karakteristiske grønne vejbillede som modsvar til den tætte by. Planforslaget taler lyrisk om sikring af områdets åbne og grønne karakter og om at bevare områdets attraktivitet. Indholdet af lokalplansforslaget går til gengæld i helt modsat retning.

Reelt åbner planen mulighed for bl.a. markant mindre grundstørrelser, arealoverførsler og dobbelthuse.

Planen rummer dermed en incitamentsstruktur, som i realiteten er en invitation til developere til systematiske opkøb af ejendomme med henblik på kreative sammenlægninger, opsplitninger af matrikler og nedrivninger af eksisterende ejendomme for derved at maksimere det bebyggede areal i forhold til grundstørrelserne med dybt alvorlige konsekvenser for området.

Lokalplanens skjulte fortætnings- og omdannelsesagenda vil få negativ betydning for flere samfundsmæssigt bredt accepterede dagsordener såsom bæredygtighed, biodiversitet og forebyggelse af klimaændringer.

Vi ønsker en lokalplan med

 • Fastholdelse af servitutterne med minimumsgrundstørrelser på hhv. 1182 og 1576 m2, og fastholdelse af den private påtaleret, som er knyttet til servitutterne, Kortet på næste side viser grunde omfattet af servitutter vedr. grundstørrelser.
 • forbud mod bebyggelse af nye boliger på nye ”kreative” grunde, der sammensættes (ved arealoverførsler) af smådele fra eksisterende grunde, se Enghave 16 på hjørnet af Enghave og Hulsøvang,
 • en lav bebyggelsesprocent (gennemsnitsbebyggelsen i dag er på ca. 18,43 %)
 • huse i max. 1½ etage, som passer ind i området og minimerer skyggepåvirkning af naboejendomme samt direkte indsyn i de omkringliggende ejendomme,
 • forbud mod dobbelthuse på grunde under 2000 m2, for eksempel Enghave 9, Bolbrovej 6A og 6B samt Kildevej 10A og 10B,
 • bevaring af det grønne vejbillede, sikring af karakteristiske træer og grønne arealer,
 • hensyntagen til bæredygtighed, biodiversitet, klima og miljø – (Vidste du, at det er mere miljøvenligt at renovere end at rive ned og bygge nyt? F.eks. er Co2-udledningen, hvad angår betondelen, 56 gange større ved nybyggeri frem for renovering af et hus i tilsvarende størrelse), med andre ord
 • en udvikling af Rungsted med respekt for dets grundlæggende herlighedsværdier og de oprindelige og visionære intentioner for området!

En lokalplan har lang levetid – den gældende lokalplan er fra 1963.

Derfor skal vi lade vores stemme høre nu og tage vores medansvar for et fortsat grønt Rungsted til glæde for os selv og de fremtidige generationer.

Din stemme er vigtig – den styrker en fælles protest.

Læs Forslag til Lokalplan 176 her.

Tilmeld dig til borgermødet den 22. oktober kl. 18.30 her – senest den 16. oktober  

 

Venlig hilsen

”Rungsted-Aktivisterne”

Imod fortætning og en karakterændring af Hørsholm og Rungsted

Susan Fürst
Peter Willemoes Herskind
Anne Skak
Nikolaj Skak
Jon Brüel
Dorte Brüel
Marianne Mulvad
Jørgen Beyer
Hans Aage Hjuler
Michael Wagtmann
Marie-Ange Wagtmann
Sille Krüger
Lars Falbe-Hansen  

 

Kort_med_servitutter_om_grundstørrelser_og_forbud_mod_udstykning.jpg

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Lars Falbe-Hansen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...