Støtteperson til sagsøgerne i Lissabonsagen

http://folkeafstemningskomiteen.dk/cmsmadesimple/uploads/images/gikdetrigtigttil155.jpg

BLIV STØTTEPERSON I LISSABONSAGEN FOR HØJESTERET.

I begyndelsen af 2013 skal Højesteret tage stilling til, om grundloven blev overtrådt, da regeringen tiltrådte EU's Lissabon-traktat i 2008. En række borgere har rejst spørgsmålet på vegne af den danske befolkning ved at sagsøge den daværende regering for grundlovsbrud.

Sagen drejer sig ifølge Højesteret om ”forhold, som er af indgribende betydning for den danske befolkning i almindelighed”. Enhver dansk borger må være interesseret i, at grundloven overholdes af hensyn til demokratiet og vores politiske retssikkerhed.

Du kan vise din interesse ved at tilmelde dig som støtte – i det juridiske sprog kaldt ”intervenient” – for dem, der har rejst sagen på befolkningens vegne.

Det koster ikke noget. Du skal blot tilmelde dig med navn og adresse her.

Hvorfor melde sig som støtteperson?
Fordi der er opnået ret til, at professor Ole Krarup kan tale i Højesteret på vegne af støttepersonerne – ”intervenienterne” - når sagen kommer for 21. og 22. januar 2013. Hans indlæg vil begrunde sagens vigtighed for hele befolkningen og uddybe de væsentligste argumenter for, at der blev begået grundlovsbrud, så Lissabon-traktaten skal godkendes eller forkastes som Grundloven foreskriver. I praksis betyder det ved en folkeafstemning. Det er vigtigt, at en stor gruppe mennesker støtter interventionen i Højesteret!

Du kan læse meget mere om hele grundlovssagen på www.lissabonsagen.dk

Som støtteperson er du ikke økonomisk ansvarlig i forhold til retssagen, da sagsøgerne har fri proces. Støttepersonernes navne kan blive offentliggjort, hvis Højesteret ønsker det.

Meld dig straks som støtteperson og motiver andre til det!

FOLKEAFSTEMNINGSKOMITÉ 2010


Besøg os også på Facebook.dom/Lissabonsagen


Folkeafstemningskomitéen2010    Kontakt forfatteren af dette andragende