Lige eksamensvilkår for alle jurastuderende

Universitetets mål er for så vidt muligt at ligestille alle. Dette kan ses, da de tilbyder at ligestille studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og studerende med et andet modersmål end dansk, og universitetet derfor stiller tilbud om særlige prøvevilkår, jf. eksamensbekendtgørelsens § 7.  

Dog er det langt fra alle de studerende, der er ligestillet. Nogle elever (dem på Søndre Campus) får lov til at bruge deres egen computer (med egne noter, et styresystem den studerende er vant til, en systematisk opdeling af noter osv.), hvorimod andre studerende (dem på Peter Bangs vej) møder op i et lokale, de aldrig har været i og skal benytte en computer, de aldrig har benyttet før med anderledes tastutur og styresystem.  

Altså er vilkårene for de studerende yderst forskellige og dybt urimelige. Udover at skulle sætte sig ind i et helt nyt styresystem (fra Apple til Windows), har den studerende på Peter Bang Vej heller ikke råden over egne noter fra egen computer (i modsætning til dem på Søndre Campus, der BÅDE har deres vante styresystem OG deres egne noter, sorteret i mapper, de kan finde rundt i indenfor den tid, vi er givet til eksamen).  

Eleverne, der sidder ude på Peter Bangs Vej har således mindre tid til at løse den samme opgave, da de først skal lære at navigere rundt i et fremmed system, samt de skal til at finde rundt i deres noter, der nu ligger på et USB-stik og ikke længere er sorteret, samt der ikke er mulighed for at søge i dem, som man er vant til. Dette stiller eleverne på Peter Bangs Vej urimeligt i forhold til de, der får lov til at sidde med egen computer på Søndre Campus. Der er altså forskellige vilkår for de studerende på Københavns Universitet, selvom de skal op til præcis den samme eksamen.    

 

Alle har krav på ens eksamensvilkår, så derfor vil vi kræve, at dette bliver overholdt. Hvis det ikke er muligt for Københavns Universitet at udbyde lige vilkår for alle, kræver vi en tidskompensation for de af os, der er ringest stillet – altså os på Peter Bangs Vej.      

 

Mvh. Annesophie Lotus Camille Bay Schmith, jura 1. semester

OBS. underskrifter er indsamlet og dokument med underskrifter fra andre studerende er vedhæftet.  


Annesophie Lotus Camille Bay Schmith    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Annesophie Lotus Camille Bay Schmith tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...