Lempelser på covid-19 restriktioner i de danske fængsler nu!


200911-corona_jpg.jpg

Siden 11 marts 2020 har Danmark været lukket ned on/off. Den seneste tid har der været mange og længere nedlukninger og et vis pres på danskerne heraf. Hos direktoratet i kriminalforsorgen, har de valgt at følge retningslinjerne til punkt og prikke grundet bekymring om smittefare i fængslerne.

Fængslerne, dets ansatte, indsatte og de pårørende bliver glemt i hele covid-19 kaosset, og tangerer efterhånden til det ikke-humane, umenneskelige og nærmer sig at være forkert brug af magtanvendelse.

For at understøtte ovenstående, er der blevet lavet en tidslinje om de løbene tiltag i fængslerne. Det er vigtigt at huske på, at der i perioden har været meget få eller ingen smittetilfælde i fængslerne – og at de hurtigt er kommet under kontrol.

14. februar 2020.
Pensionerede fængselsbetjente genansættes i fængslerne for at aflaste personalet. Dette bliver gjort på baggrund af alt for mange indsatte i fængslernes ift. Personalet og deres evne til at gøre deres arbejde korrekt.

28. marts 2020.
Den første indsatte med covid-19 er blevet konstateret. Det er vigtigt at belyse, at der i perioden ikke har været besøgende i fængslerne, idet der blev lukket ned kort tid efter pressemødet d. 11. marts 2020.

1. april 2020. Det er nu blevet bestemt at ansatte i fængslerne kan blive testet for covid-19 ved blot lette symptomer. På dette tidspunkt er test af indsatte gået i gang, hvoraf 8 er testet positiv. Der er stadig lukket ned for besøg og udgange i dette tidsrum, hvorfor det umiddelbart ikke kan være en besøgende, der har bragt virus med ind.

7. april 2020. Regionerne mangler værnemidler, og der er i den forbindelse blevet lavet et samarbejde med kriminalforsorgen, således at de indsatte hjælper til produktionen af værnemidler. I dette tilfælde har de indsatte være behjælpelige med at hjælpe Danmark. Der er fortsat lukket ned for besøg og udgange.

24. april 2020. Kriminalforsorgen vælger igen at indkalde dømte til afsoning. I denne periode har der fortsat ikke været besøg, udgange, orlov og meget få løsladelser.

5. maj 2020.
D. 18. maj bliver der lempet en smule, og der er nu igen åbent for besøg i et begrænset omfang grundet de strenge krav om rengøring og fysiske rammer. Det er nævneværdigt, at det er de indsatte selv, der skal varetage rengøringen. 

15. maj 2020. Der bliver nu lempet på restriktionerne om beskæftigelse af kriminalforsorgen for de indsatte. Det sker på baggrund af sundhedsfaglig vurdering.

22. maj 2020. Der udvides nu igen for besøg.

27. maj 2020. Indsatte på de danske pensioner kan vende tilbage til en mere normal hverdag.

28. maj 2020. Der bliver afholdt fysiske møder, hvor det bliver besluttet at indkaldelse til samfundstjeneste og fodlænke genoptages.

4. juni 2020. Driften i fængsler og arrester normaliseres igen. Dvs. at det nu igen er tilladt at komme på udgang.

19. august 2020. Der bliver igangsat smitteopsporing i Nyborg Fængsel. Det er vigtigt at fortælle, at opsporingen starter ud fra det grundlag, at en medarbejder er smittet med covid-19.

30. september 2020. I fængslerne indstilles der nu krav om, at alle besøgende skal bære mundbind. Samtidig begrænses besøg til meget nærtstående. Personalet har fortsat ikke mundbind på.

13. november 2020. Fængslerne er under pres – og derfor bliver der etableret akuttiltag, som den nye fængselsdirektør Ina Eliasen igangsætter. Årsagen til presset er ukendt på kriminalforsorgens hjemmeside. 

10. december 2020. Fra d. 10. december bliver der vedtaget nye restriktioner i de danske fængsler. Der er nu igen lukket ned for udgange (herunder mest i lukkede fængsler).

11. januar 2021. Kriminalforsorgen skærper igen covd-19 restriktioner. Der forlænges nu for tiltag for at undgå smitte i de danske fængsler.

20. januar 2021. ​Kriminalforsorgen ophæver nu det COVID 19-relaterede tilsigelsesstop for alle dømte, der skal afsone i lukkede fængsler og for visse dømte til afsoning i åbne fængsler. Det sker ud fra en vurdering af, at det kan ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. ​

8. februar 2021. Kriminalforsorgen indkalder igen alle dømte til afsoning - også afsonere med elektronisk fodlænke. Samtidig åbnes der for misbrugsbehandling og EXIT-arbejde i det omfang, det sundhedsmæssigt er forsvarligt. COVID 19-restriktioner omkring besøg og udgang fastholdes ind til videre.

Kilde for tidslinje: Kriminalforsorgen.

 

På baggrund af denne tidslinje er det meget tydeligt, at indsatte ikke har kunne komme på udgang i perioderne marts 2020 til juni 2020, hvor udgange blev genoptaget. Dernæst blev der igen lukket ned for udgange i starten af december 2020 med uvished om, hvornår der åbnes for udgange igen. Dvs. at for indsatte, hvor der videre er lagt planer for afsoning og forløb, vil blive skubbet og dernæst sat tilbage.

I selv samme forbindelse er det vigtigt at tydeliggøre den problematik der kan opstå heraf.  Der er af flere omgange blevet italesat, at fængslerne er overfyldt og personalet et presset. Hvis forløb eventuelt bliver skubbet for den indsatte grundet strenge restriktioner i forbindelse med covid-19 og heraf manglende udgange, vil det med stor sandsynlighed give store problemer på sigt.

Her henvises der avisartikler, hvor bl.a. justitsminister Nick Hækkerup anerkender presset i fængslerne. Dertil også en avisartikel der belyser, hvad overfyldte fængsler kan medføre hos personalet og de indsatte.

https://avisendanmark.dk/artikel/justitsminister-derfor-er-kriminalforsorgen-i-kn%C3%A6

https://avisendanmark.dk/artikel/ptsd-modl%C3%B8shed-og-d%C3%A5rlig-ledelse-f%C3%A6ngslerne-t%C3%B8mmes-for-betjente

De pårørende.

For ikke at glemme de pårørende, skabes der stor tvivl og frustration blandt de pårørende til indsatte i fængslerne. I en gruppe på Facebook er der jævnlige beretninger om frustration, vrede, manglende information samt manglende forståelse og action fra kriminalforsorgens side af.  Der er en klar enighed om, at der ikke tages hensyn til de psykiske aspekter, og de indsattes situation og resocialisering med familie og venner eller mangel på selv samme.

Indsatte med besøg og brevkontrol i arrester har strengere vilkår, og mange har ikke set deres børn og andre pårørende i flere måneder.

Børnene lider.
Indsatte med børn har en stor udfordring, idet der ikke er mulighed for at opretholde et sundt og godt forhold til sit barn, når der blot er besøg hver 14. dag samt ingen udgang for dem der måtte være nået så langt i deres afsoning. Ydermere er det blevet bekendt med, at dem med børn kan få besøg af kone, kæreste, bror eller anden familie hver 14. dag, hvor man oveni nu har gjort det muligt at få ekstra besøg, hvis man har børn.

Det giver ingen mening.
Restriktionerne i fængslerne giver ingen mening. Som et sidestykke er restriktionerne for os pårørende meget entydige og den manglende information og argumentation for tiltagene skaber store spørgsmål, som ingen kan få svar på.

Det er fx først her indenfor de to sidste måneder, at personalet bærer mundbind ved besøg. Mundbind skulle have været taget i brug, allerede da de besøgende skulle gøre brug af mundbind. Der er kommet flere beretninger om, at de fx i Renbæk og Storstrøm samt Vestre fængsel fortsat ikke bærer mundbind til trods for, at det er en del af de nye tiltag.  

De indsatte må ikke komme på ledsaget udgang, hvilket på sin vis heller ikke giver nogen mening. Ledsaget udgang er et stort springbræt for at komme videre i forløbet, og kunne sagtens afvikles problemfrit, hvis blot man samlede 5 personer til en udgang, herunder sagsbehandler og indsat, og dem der deltager i udgangen af familie og venner skal påvise en negativ Corona test, som højst er 72 timer gammel. Det samme gælder resterende udgange. Der har i perioden fra marts 2020 til juni 2020 og igen fra december 2020 til nu været lukket ned for udgange. I december 2020 kunne de indsatte som er bevilliget orlov selv bestemme om de ville på orlov til jul eller nytår med krav om en Corona test ved ankomst til fængslet igen. Det virker modstridende i forhold til, at indsatte på ledsaget har fået frataget den mulighed.  

Flere indsatte har mistet deres arbejdsdusør, da de under Corona ikke arbejder. Det giver markant mindre penge til de indsatte. Oveni sætter de forskellige leverandører af mad – og andre dagligvare til fængslerne priserne op på baggrund af pengemangel. Samtidig med det er flere uddannelsesmuligheder lukket ned, hvilket skaber frustration hos de indsatte, idet der ikke er noget at gå op i.  

Som et andet eksempel på restriktioner der ikke giver mening, så er de forskellige fitnessrum i fængslerne er lukket. Herunder også på fx Søby Søgaard. På Søby Søgård deles dem der sidder på en afdeling om et fitnessrum. Der må ikke dyrkes fitness inden døre, og derfor har de indsatte måtte stå i bidende kulde for at få deres daglige motion. Det vigtigste aspekt er her, at på Søby Søgård må de indsatte på hver sin afdeling godt stå oveni hinanden og lave mad. Men selv samme gruppe af personer, må ikke gå ind og træne i et separat rum tilknyttet til samme afdeling.    

Ydermere kan indsatte med snarlig mulighed for påbegyndelse af udgang risikere, at deres ansøgning skal genoptages. Det skal stoppes nu. 

Ved at skrive under på dette, giver jeg en stemme for min utilfredshed omkring restriktionerne i de danske fængsler og kriminalforsorgen samt direktoratets arbejde og samtidig ønsker lempelser heraf. Indsatte skal kunne få besøg regelmæssigt og udgange skal genoptages for at sikre, at de indsatte kan komme rettidigt videre i deres forløb.  
Når du skriver under, kan du vælge at angive navn eller forblive anonym. 

Denne underskriftindsamling er udarbejdet i samarbejde med foreningen "Hjerterum - En verden indefra" - Al kontakt vdr. underskriftindsamlingen rettes til  fungerende administrator Christell Svitzer.
Kontakt: Christellsvitzer86@gmail.com

97474215_10158749635284586_7180283032182456320_o.jpg

  


Hjerterum - En verden indefra    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Hjerterum - En verden indefra tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...