Legestuen Gyngehesten

I forbindelse med den nye sparerunde, er det blevet foreslået at Legestuen Gyngehesten ikke længere skal modtage driftstilskud fra kommunen, hvilket sandsynligvis betyder at Gyngehesten lukker ved udgangen af 2016.

Gyngehesten er en legestue, hvor børn bliver tilmeldt en eller flere ugedage således at de går fast på samme hold med de samme børn. Det er primært børn, som er hjemme ved deres forældre og ikke i andet dagtilbud. De mødes i Gyngehesten, som er et vigtigt sted for dem i forbindelse med socialisering i forhold til andre børn. Her skabes venskaber som varer i mange år, og der er pædagoiske læreplaner således at der er focus på at lære børnene forskellige færdigheder og kompetencer - som der er i børnehaver og vuggestuer. 

Lukningen af Gyngehesten vil dels betyde at en række børn, som eller ikke går i instituion, ikke får mulighed for denne socialisering med jævnaldrende børn. Lukkes Gyngehesten vil alternativet være legepladser i kommunen, hvor børnene vil møde tilfældige børn fra gang til gang uden pædagoisk ledede aktiviteter.

Lukningen af Gyngehesten vil også medføre at mange børn får brug for en institutionsplads i kommunens institutioner. Dette skyldes at flere forældre træffer beslutningen om at passe hjemme med udgangspunkt i, at der findes et sted, hvor deres børn kan møde de samme jævnaldrende børn og hvor de kan deltage i pædagoisk ledede aktiviteter. Flere forældre vil derfor vælge en institutionsplads i stedet for at passe hjemme - hvilket vil koste kommunen ca. 96.000 kr. ekstra pr. vuggestuebarn. Vælger blot 3 forældre at sende deres barn i vuggestue i stedet for at passe hjemme og bruge Gyngehesten, vil det således være dyrere for kommunen. Sendes 13 børn i vuggestue i stedet for i Gyngehesten medfører det en omkostning på ca. 1 million kr. mere for kommunen. 

Det kan virke selvmodsigende, at lukningen af Gyngehesten for nogle børn betyder mindre socialisering og for andre børn betyder det en institutionsplads i kommunens vuggestuer og børnehaver. Men sådan er virkeligheden: nogle mødre ville beholde børnene hjemme lige meget hvad, der ellers er af tilbud - og andre mødre ville vælge en institutionsplads for at møde deres børns behov for socialisering på anden vis. 

Så hjælp kommunen med at spare, og skriv under på at redde Legestuen Gyngehesten.