Lad Helsinge Bibliotek blive på Skolegade

Nordstjerneskolen-Gribskov.jpg

Byrådet i Gribskov Kommune har netop afsat yderligere 500.000 kr. til forundersøgelser vedrørende en eventuel flytning af Helsinge Bibliotek ned i det gamle Tinghus.

Vi er meget optagede af dette emne og følger udviklingen nøje. Vi er stærkt bekymrede over, hvad det vil betyde for læringsmiljøet at give afkald på de ressourcer, som folkebilioteket tilbyder, og det gode samarbejde, som skolen har fået oparbejdet med biblioteket.

Derudover giver yderligere en række punkter anledning til bekymring:

1) kvaliteten af det fremtidige skolebibliotek

2) at skolen i forvejen er udfordret på kvadratmetre

3) servicering af borgere og behandling af sociale sager i umiddelbar nærhed af elevernes hverdag på skolen

4) parkeringsforhold

...for blot at nævne nogle.

Debatten kører allerede på de sociale medier 8g som kommentarer til artikler og læserbreve. Vi har imidlertid behov for at signalere overfor byrådet, hvor stor en del af byen, der rent faktisk er utilfreds med planerne.

I håbet om din støtte.

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelserne for Nordstjerneskolen og Helsinge Børnehuse


Forældrebestyrelserne for Nordstjerneskolen og Helsinge Børnehuse    Kontakt forfatteren af dette andragende