Underskriftindsamling mod byggeprojektet Laanshøj+

Vi mener, at Laanshøj+ ikke varetager Laanshøjs interesser - hverken hvad angår Laanshøjs unikke landsbymiljø eller den unikke natur omkring Søndersø og den gamle Flyvestation Værløse.

Vi finder, at Laanshøj+:

  • er en uacceptabel overskridelse af bebyggelsesprocenten
  • er en uacceptabel inddragelse af rekreative arealer, der i dag er positivt kendetegnende for Laanshøj
  • afviger uacceptabelt fra områdets øvrige arkitektur
  • rummer højst uacceptable højhuse, der bryder med den unikke landsbystemning og skæmmer de historiske vartegn for området
  • ikke tager hensyn til dyreliv, unik fauna og bæredygtighed
  • dækker for udsynet til Flyvestationen og skæmmer indkigget til Laanshøj fra Flyvestationen/Sletten, som mange andre besøgende sætter pris på
  • vil skabe endnu mere uacceptable trafikale forhold på Kirke Værløsevej og belaste småvejene i selve Laanshøj
  • vil presse de i forvejen pressede skoler og institutioner til det yderste    

Læs om planerne for Laanshøj+  på Furesø Kommunes hjemmeside ved at klikke på dette link.


Else-Marie Buch Leander    Kontakt forfatteren af dette andragende

Facebook