Kystsikrings Missionen

Kystsikrings Missionen

- Underskiftindsamling til bevarelse af den Jyske vestkyst for kommende generationer.

 

Vil du med på en mission?

- Vi skal beskytte de danske kyster med SIC drænrør

Vi grundejere ved Søndervig samler underskrifter for at få Kystdirektoratets tilladelse til etablering af SIC rør på kyststrækningen mellem Nymindegab og Stadil Fjord i Vestjylland.

SIC rørene er allerede etableret på 2 km strand ved Søndervig, og vi kæmper for, at de skal blive stående med kystdirektoratets tilladelse, og vi kæmper for mere kystbeskyttelse med SIC rør.

Hvad for en strand vil du helst have?
Store sten eller nyplantet marehalm?

SIC-rør er ikke synlige på stranden, og du vil fortsat få den fulde naturoplevelse.

To videnskabelige holdninger til kystsikring, hvor parterne er Kystdirektoratet og Poul Jakobsen.

Siden hvornår har kysdirektoratet fået patent på sandheden?

Videoer:

Til kamp for kystbeskyttelse med SIC rør

- Etablering af rør ved Søndervig strand

 

Vi skal have transportministeren i tale, da Kystdirektoratet afviser SIC rør på trods af synlig effekt.

 

Besøg os på Facebook og spred budskabet.

 

- Havboer Fritze Buur


Kystsikrings Missionen    Kontakt forfatteren af dette andragende