Skolestrukturdebatten i Nordfyns Kommune

Under hele høringsperioden, har der været fejl i de elevtal, der har udgjort en væsentlig del af høringsmaterialet. De økonomiske tal må forventeligt derfor også være forkerte. 

Fejlene opdages angiveligt sidste dag i høringsperioden, men der gøres først opmærksom på fejlen efter høringsperiodens udløb. 

Der er fortsat uoverensstemmelse dels mellem de elevtal der opgøres på skoles hjemmeside, de tal der fremgår af undervisningsministeriets hjemmeside og de tal som ligger til grund for den politiske proces/høringssvarene. 

Med denne underskriftsindsamling ønskes at sende et tydeligt signal om, at kvaliten i høringsmaterialet ikke har været tilfredsstillende, og en tilkendegivelse af at borgerne på intet tidspunkt har haft mulighed for at komme med høringssvar baseret på korrekte oplysninger. 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Lena Michelsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...