kritisable forhold i Toksværd SFO

kære alle forældre der har børn i Toksværd SFO, vi håber i vil være med til at sætte fokus på de problematikker vi synes der pt. er i Toksværd SFO, ved at sætte jeres underskrift på denne indsamling.

  • Mangel på uddannet/kompetent personale.
  • Stor udskiftning af personale. (vi/børnene savner Jens).
  • Manglende overblik over tilstedeværende børn.
  • Ubehagelige episoder i SFOen som ikke formidles til forældrene af personalet, men kun af børnene selv.
  • Manglende ansvarstagelse af ledelsen ang. ovenstående punkter.
  • Leder der ikke svare på henvendelser fra bekymrede forældre.
  • Mistet tillid til ledelsen.

Maria Sandel Toft. Forældre til førskole børnene    Kontakt forfatteren af dette andragende