KRITIK AF STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED - UDSKRIVNING AF STOFSKIFTEMEDICIN

SKAL VI STÅ SAMMEN? 

KRITIK AF STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED -
SOM I STIGENDE GRAD LUKKER LÆGERNE NED FOR UDSKRIVNING AF DEN LIVSNØDVENDIGE MEDICIN THYROID TIL STOFSKIFTEPATIENTER.


Jeg skriver under, fordi:

1) Hvordan skal man vurdere behandlingen med medicinen Thyroid, når læger "ikke må" udskrive præparatet, dvs. de risikerer at få frataget deres licens til at behandle stofskiftepatienter eller helt få frataget deres ret til at virke som læger
 
2) Sundhedsministeren fastslog her:
 
"Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130", at
 
"Hvis en læge vurderer, at en patient ikke har tilstrækkelig effekt af et markedsført lægemiddel i Danmark, og lægen vurderer, at patienten kan have gavn af et lægemiddel, der ikke er godkendt til markedsføring i Danmark, f.eks. Thyroid eller Liothyronin, kan lægen ansøge Lægemiddelstyrelsen om en udleveringstilladelse, jf. lægemiddellovens § 29, stk. 1. Det er herefter Lægemiddelstyrelsen, som foretager en konkret vurdering af, om lægens ansøgning om udleveringstilladelse kan imødekommes.
 
I tilfælde, hvor den behandlende læge vurderer, at en stofskiftepatient ikke er velbehandlet med den medicin, der er markedsført i Danmark med indhold af levothyroxin, og lægen har en forventning om, at patienten vil kunne profitere af behandling med Thyroid, kan lægen søge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at ordinere Thyroid magistrelt.
 
Sundhedsstyrelsen giver som hovedregel tilladelse til magistrel fremstilling, når det af lægens ansøgning fremgår, at patienten har en behandlingskrævende stofskiftesygdom og ikke er velbehandlet med den medicin, der er markedsført i Danmark, og lægen har en forventning om, at patienten vil kunne profitere af behandlingen med Thyroid. I sådanne tilfælde kan patienten købe Thyroid efter recept på et dansk apotek"
 
Så hvordan kan det gå til, at de læger, der vover at hjælpe deres patienter med at få deres livskvalitet tilbage, skal forfølges og risikere at miste retten til at drive lægegerning?
 
3) Endokrinologer og læger sidestiller det at få bivirkninger af for højt stofskifte (supprimeret TSH) med at få bivirkninger (supprimeret TSH) af at blive behandlet med T3 medicin (Thyroid/Liothyronin).
 
Her mangler der forskning
 
4) Når vi efterlyser evidens for nævnte påstand vedrørende bivirkninger, så kan den ikke gives, fordi den ikke eksisterer.
 
Hvordan kan Styrelsen for Patientsikkerhed i øvrigt så tillade sig at fratage virksom medicin fra patienter, der HAR afprøvet både T4 monobehandling og kombinationsbehandling med Liothyronin/T4 uden effekt?

Som forøvrigt har tilladelse fra Sundhedsstyrelsen/Lægemiddelstyrelsen til at få denne medicin.
 

 EN PRESSEMEDDELELSE FRA SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET:


"Sundhedsminister Ellen Trane Nørby uddtaler (V): 

”Som minister får jeg mange henvendelser fra stofskiftepatienter, der enten bliver afvist af speciallægerne, fordi de er i behandling med Thyroid, eller oplever, at de har fået for lidt hjælp til at blive udredt. Vi er simpelthen nødt til at hjælpe de patienter bedre, derfor sætter vi nu gang i nye initiativer”. 

Med 17 mio. kr. sættes der gang i fem konkrete initiativer, herunder Ph.d.-projekter, der bl.a. skal give mere viden om den medicinske behandling, herunder om behandling med produkter som Thyroid, oprettelse af patientskoler, et nyt lægerettet værktøj til brug i udredning etc. Hertil kommer yderligere vejlednings- og oplysningsinitiativer, som Sundheds- og Ældreministeriet iværksætter sideløbende. 

Du kan læse pressemeddelelsen her: her: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2018/September/Regeringen-og-DF-afsaetter-17-mio-kr-til-styrket-stofskiftebehandling.aspx

Dette er stik imod hvad Styrelsen for Patientsikkerhed udøver.


Denne underskriftindsamling vil blive afleveret til Sundheds- og Ældreministeriet i 2019.

46456063_195591934663214_5392283276364742656_n.jpg


Foreningen StofskifteSupport - Anett Kromann    Kontakt forfatteren af dette andragende