Krav om forbedringer for området omkring Udrejsecenter Kærshovedgård

Bording har taget sin del!

Etableringen af udrejsecenteret har nu i 5 år sat sit præg på bybilledet. En stille og fredelig provinsby og beboerne omkring centeret er blevet påtvunget en nabo med et stort antal dømte kriminelle, der nu bevæger sig frit rundt i området og sætter deres spor med utryghedsskabende adfærd, kriminalitet, chikanerier m.m.

Som beboere har vi indrettet os derefter, og mange har nu en anden adfærd, end de havde før centeret blev etableret. Unge piger tager ikke toget alene, der etableres alarmsystemer og bortvises personer fra butikkerne, tyverier/svind stiger i detailhandelen, politiet patruljerer dagligt, der handles narkotika på gaden, cykler forsvinder, ødelægges og efterlades i gadebilledet. Ikke alle er påvirket lige hårdt, men samlet set er det urimelige vilkår for vores lille by.

Det lille lokalsamfund er gennem 5 år påført en belastning, der har ændret vore muligheder for at leve og drive forretning, som vi kunne det før etableringen af udrejsecenteret. Man sidder tilbage med tanken: Hvad har vi lige gjort for at fortjene denne ændring af vores by?  Nu har vi altså taget vores del af opgaven. Der skal ændringer til!

Udgangspunktet er at de dømte kriminelle skal placeres ét eller flere andre steder, som findes egnet til formålet. Mens der arbejdes på dette skal der omgående iværksættes erstatningsordninger og konkrete tiltag for at nedbringe belastningen.Vi bringer her en række konkrete krav til kompenserende tiltag, som umiddelbart kan sættes i værk og beder om opbakning til dette med en underskriftindsamling fra borgere og foreninger i området. 

Krav nr. 1: Dømte kriminelle skal flyttes fra Kærshovedgård til et eget center.

Krav nr. 2 (Mens vi venter på at krav nr. 1 opfyldes)

- Staten skal bidrage til trygheden og kompensere for den negative påvirkning. Konkrete indsatser:·      

- Etablering af videoovervågning i midtbyen, ved stationen og i de butikker og hos de naboer til udrejsecenteret, der ønsker det.

- Tilbud om personlige alarmsystemer i de butikker og hos de naboer til udrejsecenteret, der ønsker det.

- Direkte tilkald af politiet fra Kærshovedgård så hurtig reaktion sikres.

- Etablering af aflåst cykelparkering ved stationen.

- Løbende oprydning i de henkastede cykler ved stationen og langs ruten til udrejsecenteret.

- Bustransport til/fra togstationen for beboerne på centeret ved alle togafgange.

- Afsætning/afhentning umiddelbart før/efter togafgang.

- Etablering af uniformeret vagtværn i og omkring butikkerne, som det ses i butikscentre m.v.

- Etablering af erstatningsordning for værditab for ejendomsejere med særlig påvirkning fra centeret

- Etablering af kvartalsvis opfølgning på ovenstående med en lokalt udpeget gruppe og iværksættelse af yderligere tiltag om nødvendigt.


Lars Lausten og Henrik Engedahl    Kontakt forfatteren af dette andragende
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )