Vitaminer og mineraler skal med i kampen mod corona

Der er nu overvældende mange forskningsresultater, som viser, at næringsstoffer som C- og D-vitamin, zink, selen og omega-3 kan hjælpe os i kampen mod corona og Covid-19. Det vil være helt uansvarligt, hvis myndighederne bliver ved med at ignorere disse muligheder.
Det er forskning, som viser, at næringsstoffer kan bidrage til

at sænke dødeligheden ved Covid-19
at forhindre alvorlig sygdom ved Covid-19
at beskytte mod smittespredning

Disse redskaber skal med ind i myndighedernes strategi mod corona. Befolkningen skal have reel information om vigtigheden af disse næringsstoffer, og de skal indgå aktivt i bekæmpelsen af covid-19.
Tilbyd C-vitamin, D-vitamin, zink, selen og omega-3 til alle risikogrupper – eller endnu mere effektivt: til hele den danske befolkning.

Mål niveauerne af C-vitamin, D-vitamin, B-vitaminer, zink og selen hos alle indlagte med Covid-19. Hvis der er mangler, skal de udbedres samtidig med standardbehandlingen.

Baggrund

“Tilskud, der indeholder vitaminerne C og D og andre mikronæringsstoffer, undertiden i mængder, der overstiger myndighedernes anbefalede niveauer, er et sikkert, effektivt og billigt middel til at hjælpe immunforsvaret med at bekæmpe COVID-19 og andre akutte sygdomme i luftvejene.” Konklusionen kommer fra et internationalt hold af ernæringsforskere fra USA, England, Holland og New Zealand, der har gennemgået forskningen i næringsstoffer. ”Utilstrækkelig indtagelse og status af disse næringsstoffer er udbredt, hvilket fører til et fald i resistens over for infektioner og som konsekvens en stigning i sygdomsbyrden.”

Et schweizisk ekspertpanel bestående af universitetsprofessorer og læger fra universiteter i Zürich, Lousanne og Groningen og Det Schweiziske Selskab for Ernæring har udgivet en hvidbog, som gennemgår forskningen i næringsstoffers betydning. De opfordrer sundhedsmyndighederne i Schweiz – og andre lande - til at inkludere næringsstoffer i deres forebyggelsesplan overfor Covid-19 og skriver, at der er ”en pligt for politikere, folkesundheds- og ernæringsmyndigheder til at handle baseret på den viden, der er om den nuværende corona-pandemi og den videnskab, der er blevet offentliggjort. Derfor anbefaler vi en ernæringspolitisk tilgang som en management-strategi for Covid-19 pandemien samtidig med, at man giver et tilskud til hele befolkningen som en effektiv strategi for at understøtte et velfungerende immunsystem og yderligere beskytte individers sundhed og samfundet generelt.”

Hver eneste uge kommer der yderligere forskning, som støtter disse konklusioner. I nogle lande har man lyttet og taget konsekvenser af det.

I Skotland anbefaler sundhedsmyndighederne alle at tage tilskud af D-vitamin fra oktober til marts, og myndighederne giver nu gratis 4 måneders forbrug af D-vitamin til sårbare grupper for at styrke deres immunforsvar. I England er det blevet besluttet at uddele D-vitamin til 2,7 millioner englændere - ældre og beboere på plejehjem, mennesker med forskellige sygdomme som gør dem mere sårbare overfor Covid-19 så som kræft, astma, organtransplanterede og andre kronisk syge. Uddelingen begynder i januar, men sundheds-myndighederne opfordrer allerede nu alle, der kan købe D-vitamin selv, til at begynde på tilskud med det samme, også selv om de vil få leveret til januar.
Også i Danmark begynder læger og forskere at opfordre til, at alle tager tilskud af D-vitamin (og andre vitaminer og mineraler i form af en multivitamin), senest i en stor artikel i Politiken, hvor en overlæge udtaler: "Ud fra mit kendskab til det kan det være forskellen på at leve og at dø." Overlægen, som også er specialeansvarlig på Hvidovre Hospitals afdeling for endokrinologi, Jens-Erik Bech Jensen siger også i artiklen: "For mig at se bør ’Husk din D-vitamin’ være et råd på linje med at bruge mundbind og hoste i ærmet." Det er nøjagtig det, vi ønsker at få frem med denne underskriftsindsamling.

I et åbent brev til alle regeringer, sundhedsmyndigheder, læger og sundhedspersonale i hele verden opfordrer over 200 forskere, læger og andre eksperter til, at alle anbefales at øge deres niveau af D-vitamin, i det mindste indtil slutningen af pandemien.

En lignende erklæring er lavet i Frankrig af 73 eksperter og 6 lægefaglige organisationer, som anbefaler, at alle i Frankrig får tilskud af D-vitamin.

I Andalusien begyndte man at uddele D-vitamintilskud til ældre på plejehjem i november, og derefter faldt dødstallet med 82%. Et fantastisk resultat, som er blevet fuldstændig fortiet i de danske medier.

I Aserbajdsjan har sundhedsministeriet forsynet mere end 3.500 Covid-19 patienter med gratis tilskud af C-vitamin, D-vitamin, magnesium, selen, zink og paracetamol. Indsatsen har ført til, at væsentligt færre er blevet indlagt på hospitalet med alvorlig Covid-19.

Dr. Anthony Fauci, direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA, har offentligt anbefalet tilskud af D-vitamin og C-vitamin. Han tager det selv, siger han.

En gruppe læger i USA (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance) har arbejdet intensivt siden starten af pandemien med at udvikle protokoller til behandling og forebyggelse af Covid-19 med en kombination af gængse lægemidler og kosttilskud: C-vitamin, D-vitamin, Thiamin, zink, quercetin og melatonin - doserne afhænger af sygdommens sværhedsgrad.
Andre naturlige stoffer som artemisin, bromelain og curcumin har også vist gavnlig virkning og kan inddrages i forebyggelse og behandling. Ny dansk forskning har også vist vigtigheden af at have K-vitamin nok - se kilderne.

Vi er nu i det, som nogen kalder den 2. bølge af pandemien, med stigende smittetal og nedlukninger og begrænsninger til følge. Selvom vaccinationsplanen er gået i gang, vil der stadig gå lang tid, før tilstrækkelig mange er vaccineret til, at restriktionerne bliver helt ophævet. Desuden ved man ikke endnu, hvor længe vaccinen holder - er de, der får den først stadig beskyttet til næste efterår? Og så er der spørgsmålet om mutationer, som kan gøre vaccinere mindre effektive. Så der er al mulig grund til at tage de ernæringsmæssige våben i brug, så vi kan forebygge unødvendig sygdom og lidelse. Både økonomisk og menneskeligt vil det være fornuftigt at bruge vitaminer, mineraler og omega 3 til at forebygge fremover.

Et stærkt immunforsvar hos befolkningen er også det bedste værn mod de forskellige mutationer, som virus kan gennemgå, og som kan gøre en vaccine virkningsløs.

Det schweiziske ekspertpanel har sammensat en anbefaling, som vi foreslår, at de danske myndigheder tager til sig som en del af forebyggelsen mod Covid-19, så de sørger for, at danskerne har et så godt immunforsvar som muligt.

Ekspertpanelets anbefaling lyder på:
C-vitamin: 200 mg om dagen
D-vitamin: 2000 IU (50 mcr)
Omega 3: DHA og EPA 500 mg om dagen
Selen: 50-100 mcg om dagen
Zink: 10 mg om dagen

En internation gruppe af læger og eksperter anbefaler højere doser af D-vitamin i et åbent brev til alle sundhedsmyndigheder:

De anbefaler alle voksne at tage 4000 IE (100 mcg) (µg) dagligt (eller mindst 2000 IE) i mangel af test. 4000 IE betragtes bredt som sikkert.

De anbefaler, at voksne, der ikke allerede får de ovennævnte mængder, får 10.000 IE (250mcg) (µg) dagligt i 2-3 uger (eller indtil de når 30ng / ml ved test), efterfulgt af den daglige mængde ovenfor. Denne praksis betragtes bredt som sikker.


Forskning

Forskningen viser, at mangel på D-vitamin, C-vitamin, zink og selen giver større risiko for at blive smittet med corona-virus og blive alvorligt syg af Covid-19 og eventuelt dø af det (se også kilderne til sidst i dette dokument). Samtidig viser forsøg, at tilskud med disse vitaminer og mineraler kan hjælpe med til at forhindre, at covid-19 bliver en livstruende sygdom.

C-vitamin
I flere lande, blandt andet England, er intravenøs C-vitamin blevet en udbredt behandlingsform til alvorligt syge med Covid-19 på hospitalerne, og der er og har været en række forsøg i gang med intravenøs C-vitamin til indlagte med Covid-19. Resultaterne af det første forsøg, udført i Kina, er netop kommet. Forsøget omfattede 54 patienter med coronavirus på intensivafdeling, og det viste, at der var 68 procent færre dødsfald blandt dem, der fik høje doser af C-vitamin intravenøst, sammenlignet med dem, der fik placebo.
C-vitamin er vigtigt for det medfødte immunforsvar, der tager sig af de fleste skadelige mikroorganismer uden, at vi lægger mærke til det. Under en akut infektion falder kroppens niveau af C-vitamin, fordi det forbruges til at bekæmpe infektionen, og derfor er der under en akut infektion brug for ekstra tilskud. Det schweiziske ekspertpanel foreslår 200 mg dagligt som forebyggelse. I akutte situationer kan der være brug for meget mere - jo sygere man er, jo mere er der brug for. Nogle forskere anbefaler, at alle i risikogrupper og de, der er i risiko for at mangle C-vitamin, tager C-vitamintilskud dagligt og øger indtaget til 6-8 gram, hvis de bliver smittet, og de betoner, at der normalt ikke ses nogle problemer med tilskud af C-vitamin på 3-4 gram om dagen.

D-vitamin
Der er kommet en lang række studier, der har vist, at mennesker der ligger lavt eller mangler D-vitamin har større risiko for at få alvorlig Covid-19 og dø, end mennesker, der har nok D-vitamin. Et engelsk studie viste for nylig, at mere end 80% af de, der blev indlagt med Covid-19, havde mangel på D-vitamin i modsætning til resten af befolkningen, hvor kun 25% mangler D-vitamin. Et studie fra Belgien testede patienter, der blev indlagt med Covid-19 og fandt en klar forbindelse mellem niveauet af D-vitamin og alvorligheden og forløbet af sygdommen.
I oktober kom de første resultater af et spansk forsøg med D-vitamin. Patienter med Covid-19 fik enten høje doser D-vitamin eller placebo fra den dag, de blev indlagt, til de blev udskrevet, eller kom på intensiv-afdelingen. Der var 50, der fik D-vitamin og 26, der fik placebo, altså næsten dobbelt så mange i behandlingsgruppen som i placebogruppen.
I placebo-gruppen kom 13 ud af 26 (50%) på intensivafdelingen, og 2 døde. I D-vitamin-gruppen kom 1 ud af 50 (2%) på intensivafdelingen, og ingen døde. Rent statistisk kunne man have forventet, at næsten dobbelt så mange i D-vitamin-gruppen var døde, omkring 3-4 mennesker, men der var altså ingen døde. Resultatet er statistisk meget signifikant, og det betyder, at tilskud af D-vitamin vil kunne redde liv for de, der bliver indlagt med Covid-19.
Det er ikke et tilfælde, at det er nu i vinterhalvåret, at smittetallet stiger igen. Det skyldes blandt andet, at vi ikke længere kan få sol nok til at danne D-vitamin selv og derfor hurtigt kommer til at mangle D-vitamin.
Mennesker, der ikke kommer særlig meget ud i solen, som ældre på plejehjem, og mennesker som har sværere ved at danne D-vitamin eller har større behov, har større risiko for at mangle D-vitamin året rundt.
D-vitamin er vigtigt for immunforsvaret af mange grunde - allerede for 10 år siden udgav forskere fra Københavns Universitet banebrydende forskning, der viste, at D-vitamin er afgørende for aktivering af immunforsvaret og dermed et vigtigt våben mod infektionssygdomme. D-vitamin er også med til at regulere inflammationsfremmende cytokiner som IL-6, TNF-alfa og flere andre.

Omega 3
Tidligere forsøg med omega 3 fedtsyrer til kritisk syge mennesker med lignende tilstande, som Covid-19 medfører, har vist stor gavnlig virkning med kortere tid på intensivafdelingen, kortere indlæggelsestid i det hele taget og forbedret overlevelse ved tilskud på forskellig vis (intravenøs og lignende).
Omega 3 fedtsyrer (EPA og DHA) har anti-inflammatorisk virkning og sænker niveauerne af inflammatoriske cytokiner som TNF-alpha og IL-6 og er med til at give et stærkt og velfungerende immunforsvar.

Selen
Selenmangel blev undersøgt allerede tidligt i pandemien, da der er erfaring for, at selenmangel er udbredt i visse områder af Kina, blandt andet det område hvor Wuhan ligger, hvor epidemien først blev alvorlig. De tidlige undersøgelser viste, at der var sammenhæng mellem selenstatus og forløb hos smittede med corona-virus: jo højere selen-niveauet var, jo mildere blev forløbet, og jo højere var helbredelsesprocenten. I det område i Kina, hvor jorden er blandt de mest selenfattige i verden, og selen-indtaget derfor er meget lavt, var dødsraten af COVID-19 næsten 5 gange højere end gennemsnittet.
Det kan ikke undre, da selen også er vigtigt for immunforsvaret, ikke mindst for immunforsvarets evne til at bekæmpe luftvejsinfektioner forårsaget af virus. Også mange steder i Europa er jorden selenfattig, ikke mindst i Skandinavien, og derfor har mange mangel på selen.
Forskere har for nyligt anbefalet, at alle begynder med at tage 200 microgram om dagen i 3 uger, hvorefter de går over på en vedligeholdelsesdosis på op til 200 microgram om dagen.

Zink
Forskning har vist, at der er sammenhæng mellem lave niveauer af zink og øget risiko for alvorlig Covid-19, og at zink-tilskud sammen med hydroxychloroquin og azithromycin sænker indlæggelsestiden og øger overlevelsen hos de, der bliver indlagt med covid-19, i forhold til hydroxychloroquin og azithromycin alene. Forsøg har vist, at der var over 50% mindre kopiering af Sars-1-virus, som er i familie med coronavirus i celler med sunde zink-niveauer, det betyder mindre risiko for at blive smittet og smitte andre.
Zink er vigtig for både det medfødte og det erhvervede immunforsvar, for thymuskirtlen og produktionen af T-celler og antiinflammatoriske proteiner i kroppen. Zink gør cellerne mere modstandsdygtige overfor virus, og desuden gør zink det sværere for virus at kopiere sig selv inde i cellerne.

Vi opfordrer de danske politikere og sundhedsmyndigheder til at komme i gang med at implementere denne nye viden i Danmark med det samme.

Der er også lavet en gruppe på facebook til udveksling af viden og erfaringer til støtte for underskriftsindsamlingen. Gruppen hedder: Støttegruppe for “Kosttilskud skal med i kampen” og den er her: https://www.facebook.com/groups/829638844275795

Der kommer rigtig meget forskning, spændende interviews og artikler i øjeblikket, og nu vil de primært blive delt i facebook-gruppen, så meld dig ind og følg med der!

Du er meget velkommen til at støtte og dele denne underskriftsindsamling, og du kan også støtte ved at købe ekstra synlighed - for 5 euro, ca. 37 kr, vil den blive vist til omkring 3000 mennesker her på siden.

Tak for din hjælp!

Kilder
Der er kommet meget forskning på dette område i de sidste måneder, så dette er et udvalg af vigtige videnskabelige artikler samt andre kilder:

Internationalt hold af ernæringsforskere:
Optimal Nutritional Status for a Well-Functioning Immune System Is an Important Factor to Protect against Viral Infections
Nutrients, april 2020
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1181

Den schweiziske hvidbog:
White paper on Nutritional status in supporting a well-functioning immune system for optimal health with a recommendation for Switzerland
Kan rekvireres her: https://www.sge-ssn.ch/

Skotland
Boris Johnson set to follow Nicola Sturgeon's policy on free vitamin D supplies
https://www.thenational.scot/news/18841488.boris-johnson-set-follow-nicola-sturgeons-policy-vitamin-d-supplies/
https://www.gov.scot/publications/vitamin-d-advice-for-all-age-groups/

England

More than 2.5m people in England to get free vitamin D
https://www.theguardian.com/society/2020/nov/28/more-than-25m-people-in-england-to-get-free-vitamin-d-supply

Millions of elderly and vulnerable will get free Vitamin D from government as evidence grows that it helps in battle against Covid-19
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8925321/Millions-elderly-vulnerable-free-Vitamin-D-government.html

Danske eksperter

Overlæge opfordrer til indtag af D-vitaminer mod corona: »Ud fra mit kendskab til det kan det være forskellen på at leve og at dø«
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7985354/%C2%BBUd-fra-mit-kendskab-til-det-kan-det-v%C3%A6re-forskellen-p%C3%A5-at-leve-og-at-d%C3%B8%C2%AB

Åbent brev om D-vitamin

Over 100 Scientists, Doctors, & Leading Authorities Call For Increased Vitamin D Use To Combat COVID-19
 
Leder i MedPageToday:
Lad ikke COVID-19-patienter dø med D-vitaminmangel
 
Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) - Der ligger et væld af dokumentation på deres hjemmeside, inklusiv protokollerne I-Mask+ (forebyggelse og behandling af milde tilfælde) og MATH+ (behandling af alvorlige tilfælde)
 

Anthony Fauci
Dr. Fauci Recommends These Vitamin Supplements to Fight COVID-19
https://www.newsweek.com/amplify/dr-fauci-recommends-these-vitamin-supplements-fight-covid-19

C-vitamin:
Mangel øger modtageligheden for infektioner som lungebetændelse. Under en akut infektion falder niveauet af C-vitamin i blodet - studier har vist, at indlagte med alvorlige Covid-19 har meget lave niveauer af C-vitamin. I et studie havde flertallet slet ingen C-vitamin tilbage og forskerne konkluderede, at de faktisk havde skørbug.

Vitamin C as prophylaxis and adjunctive medical treatment for COVID-19?
Nutrition, November–December 2020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900720302318

Overview of the possible role of vitamin C in management of COVID-19
Pharmacological Reports (2020)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7592143/

Possible application of high-dose vitamin C in the prevention and therapy of coronavirus infection
Journal of Global Antimicrobial Resistance, December 2020
https://europepmc.org/article/med/33065330

Vitamin C—An Adjunctive Therapy for Respiratory Infection, Sepsis and COVID-19
Preprints, 20 October 2020
https://www.preprints.org/manuscript/202010.0407/v1

The use of IV vitamin C for patients with COVID-19: a case series, August 2020
Expert Review of Anti-infective Therapy ,
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14787210.2020.1794819

Intravenous vitamin C for reduction of cytokines storm in acute respiratory distress syndrome
PharmaNutrition, Juni 2020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7172861/

Beneficial aspects of high dose intravenous vitamin C on patients with COVID-19 pneumonia in severe condition: a retrospective case series study
Annals of Palliative Medicine, november 2020
http://apm.amegroups.com/article/view/56244

C- og D-vitamin
Serum levels of vitamin C and vitamin D in a cohort of critically ill COVID-19 patients of a north American community hospital intensive care unit in may 2020. A pilot study
Medicine in Drug Discovery, December 2020, 100064
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590098620300518

Vitaminer, mineraler mm
Could Vitamins Help in the Fight Against COVID-19?
Nutrients, August 2020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7551685/

Immune-boosting role of vitamins D, C, E, zinc, selenium and omega-3 fatty acids: Could they help against COVID-19?
Maturitas, Januar 2021
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378512220303467

Synergistic Effect of Quercetin and Vitamin C Against COVID-19: Is a Possible Guard for Front Liners
The Lancet Preprint, november 2020
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517

D-vitamin
D-vitamin er helt afgørende for immunforsvaret
Nyheder, Københavns Universitet, 2010
https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2010/2010.3/dvitamin/

The link between vitamin D deficiency and Covid-19 in a large population
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.04.20188268v1

Og link til forsøget med D-vitamin til indlagte:
Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, October 2020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764?via%3Dihub#bib0100

Vitamin D sufficiency, a serum 25-hydroxyvitamin D at least 30 ng/mL reduced risk for adverse clinical outcomes in patients with COVID-19 infection
PLOS ONE, september 2020
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239799

Association of Vitamin D Status and Other Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results
JAMA Netw Open, september 2020
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770157

Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths
Nutrients, april 2020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7231123/

Zink
COVID-19: Poor outcomes in patients with zinc deficiency
International Journal of Infectious Diseases, September 2020
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30730-X/fulltext

Zinc sulfate in combination with a zinc ionophore may improve outcomes in hospitalized COVID-19 patients
JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, september 2020
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.001250

Analysis of the predictive factors for a critical illness of COVID-19 during treatment - relationship between serum zinc level and critical illness of COVID-19
International Journal of Infectious Diseases, november 2020
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30723-2/fulltext#%20

Lower zinc levels in the blood are associated with an increased risk of death in patients with COVID-19
EUROPEAN SOCIETY OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES, september 2020
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/esoc-lzl092220.php

The Potential Impact of Zinc Supplementation on COVID-19 Pathogenesis
Frontiers in Immunology, juli 2020,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/

Zinc for the prevention and treatment of SARS-CoV-2 and other acute viral respiratory infections: a rapid review
Advances in Integrative Medicine, december 2020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7395818/

Selen
Pharmaconutrition revisited for critically ill patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): Does selenium have a place?
Nutrition, Januar 2021,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7457937/

Selenium supplementation in the prevention of coronavirus infections (COVID-19)
Medical Hypotheses, October 2020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030698772031104X

Selenium Deficiency Is Associated with Mortality Risk from COVID-19
Nutrients, Juli 2020
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/7/2098

Selenium and RNA Virus Interactions: Potential Implications for SARS-CoV-2 Infection (COVID-19)
Frontiers in Nutrition, September 2020
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2020.00164/full

Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China
American Journal of Clinical Nutrition, april 2020
https://academic.oup.com/ajcn/article/111/6/1297/5826147

Omega 3
Potential benefits and risks of omega-3 fatty acids supplementation to patients with COVID-19
Free Radical Biology and Medicine, August 2020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584920311412

Pro resolving inflammatory effects of the lipid mediators of omega 3 fatty acids and its implication in SARS COVID-19
Medical Hypotheses, December 2020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720322118

Parenteral fish oil: An adjuvant pharmacotherapy for coronavirus disease 2019?
Nutrition, January 2021
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900720301830

K-vitamin

Forskere på sporet af spændende corona-hypotese: Hårdt ramte patienter mangler K-vitamin
https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-paa-sporet-af-spaendende-corona-hypotese-haardt-ramte-patienter-mangler-k


Anette Paulin, Carsten Vagn Hansen, Eva Lydeking, Kurt Lindekilde, Inger Rasmussen, Søren Larsen, Jane Borlev, Sanjin Kulenović, Marie Raes    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Anette Paulin, Carsten Vagn Hansen, Eva Lydeking, Kurt Lindekilde, Inger Rasmussen, Søren Larsen, Jane Borlev, Sanjin Kulenović, Marie Raes vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...