Kortereskoledage

Forældreopråb til Albertslunds politikere:  

Giv vores børn en lidt kortere men bedre skoledag  

Folkeskolereformen har ændret vores børns liv markant. Nogle af ændringerne fungerer, andre gør ikke.  

For de mindste elever er skoledagen simpelthen blevet for lang. Der er for få personalekræfter i ydertimerne og børnene er udkørte. Samtidig fylder skoledagen så meget, at fritid og SFO-liv har nået en smertegrænse.  

Forringelser som forældre, elever, lærere og eksperter alle har påpeget i medierne efter dette års skolestart.  

Undervisningsministeriet har i et brev til alle kommunalbestyrelser fremhævet muligheden for, at skolerne kan få lov til at forkorte skoledagene, hvis der i stedet sættes to voksne – fx en lærer og en pædagog – på i et tilsvarende timetal tidligere på dagen.  

Vi forældre i Albertslund ønsker at vores politikere udnytter denne mulighed.

Og vi foreslår derfor, at politikerne forkorter skoledagen for indskolingen med i alt 3 timer om ugen. Og ser rigtig gerne, at noget tilsvarende gøres på mellemtrinnet.  

Lad os i fællesskab opfordre vores kommunalpolitikere til at gribe denne chance for at give vores børn en lidt kortere skoledag med mere kvalitet i undervisningen. Og lidt mere tid til fritidslivet.  

Det er nu, vi har muligheden inden budget 2016 bliver besluttet. Deltag i debatten og skriv under på vores opråb til politikerne.  

 

Mvh Forældrebestyrelsen på SFO-Baunegården    


Forældrene i Albertslund    Kontakt forfatteren af dette andragende