Kollektiv trafik til Mesing.

Kollektiv trafik til Mesing.


Skanderborg Byråd valgte i 2011, at skabe bedre og hurtigere busforbindelse mellem Skanderborg og kommunens centerbyer. Her blev blandt andet rute 330 ”rettet ud”, hvorved Mesing, Søballe og Jeksen blev sløjfet af ruten. Som alternativ oprettede man en ny skolebusrute af hensyn til byens skoleelever. Herefter har man valgt, at områder med få kunder, betjenes med kollektiv trafik via Flexbus (tidl. teletaxa) samt Flextur. Det er forståeligt at kommunen ikke ønsker tomme busser, som er spild af penge og ressourcer.  Vi her i Mesing oplever dog, at der omkring skolebussen i samspil med rute 330 og den alternative kollektive Flextrafik, er udfordringer i flere henseender, hvilket vi her efterfølgende ønsker at redegøre for:  

 

Rute 451 og rute 330:
Skolebørn i Mesing hører til skoledistriktet Veng Skole og Børnehus. Veng Skole går til 6. klasse, hvorefter de unge skal til Niels Ebbesen skolen (NES) og senere til gymnasiet i Skanderborg. Om morgenen passer skolebussen fint med Veng Skoles ringetider, men når vores unge rykker til Skanderborg bliver vi udfordret. De børn/unge der skal til Skanderborg om morgenen, har busskift med en kortere ventetid i Forlev, hvor de skifter fra rute 451 til rute 330.  Låsbyvej er temmelig trafikeret med køretøjer i høj fart. Et skifte her betyder nødvendigvis, at de skal krydse Låsbyvej, hvilket især i morgentrafikken kan være lidt af en øvelse. Mod Skanderborg er oversigten dårlig, da vejen fra Forlev her falder ned mod Illerup Ådal. Ifølge de unge, krydser de vejen løbende i de ”huller”, der opstår i trafikken. Låsbyvej er klassificeret som trafikfarlig skolevej.
Efter skolereformens indførelse har vores unge lange skoledage hver dag, og for elever på NES til kl. 15.05. Efter ringetid kører bussen (330) fra campus kl. 15.20. De strander da på Låsbyvej, hvor de må vente 30 minutter på rute 451. Alternativt kan de vente 40 minutter efter skole med at tage den sene bus (330). Det er der dog ikke nogen der gør. Da det ikke er særligt fedt at hænge ud en halv time på en trafikeret forblæst landevej, vælger mange at køre videre til Veng Skole, hvor det er muligt at komme i ly. Dette kan udfordre rute 451, når der køres med den lille bus, som da må køre 2 gange, først til Hårby og derefter tilbage til skolen og samle resten op, hvorved rejsetiden forlænges for eleverne sidst på ruten.
De unge mennesker ankommer ofte reelt til Mesing kl. 16.10.

busskema5.JPG

Flexbus:
Et alternativ i Skanderborg kommune er Teletaxa (som omdøbes til Flexbus i den nye køreplan). Desværre kører Flexbus kun i lige linje som rute 330 og ruten kører således ikke omkring Mesing.  

 

Flextur:
I Skanderborg Kommune har man valgt, at de unge skal have bedre mulighed for offentlig transport, og tilbyder derfor gratis Flextur til vores unge, så de kan komme på kryds og tværs i kommunerne uden at deres forældre skal køre dem. Det et flot tilbud, men også her udfordres især vores børn i udskolingen.
Flextur gælder først fra 16 år. Det betyder at vores unge mellem 13 og 16 år stadig kun har en enkelt hjemtransport om eftermiddagen i hverdagene. (kl. 16.02 fra Forlev) Flextur kan først benyttes gratis efter kl. 18, så selvom det forbedres, når de fylder 16 år, så er de unge fra Mesing stadig udfordret imellem kl. 15.45 og 18. Det tidsrum er der behov for transport for de unge, der deltager i Kulturskolens tilbud, i sport lige efter skole, eller har fritidsarbejde om eftermiddagen.  Nedlæggelsen af rute 330 igennem Mesing, har måske nok givet borgerne i Låsby en kortere rejsetid, men prisen betales af især vores unge i Mesing. Elever fra Mesing bruger længere tid på busrejsen fra Skanderborg til Mesing, end det vil tage dem at køre med bus til Låsby!  

  • Vi ser gerne at der arbejdes på en kortere rejsetid på eftermiddagsturen  

Det er muligt, at Flextur er alternativet til manglende busforbindelser, men det er dyrt for de unge under 16 år. Det er ikke fleksibelt og ikke et attraktivt alternativ. Skal man hjem efter sport eller fritidsjob f.eks. 3 gange ugen, så koster det med Flextur 90 kr. om ugen. Det er dyrt, og betyder at fællesskaber i klubber, sport, socialt samvær, og fritidsjob udfordres, og vores unge er helt afhængige af, at forældrene starter bilerne og kører til og fra. Det samme gælder for de 16-19 årige, på hverdagene imellem kl. 16 og 18, hvor de unge typisk har brug for at kunne komme hjem.  

  • Vi ser gerne at der arbejdes på billigere betjening imellem kl. 16 og 18 end den dyre flextur. Ligeledes en billigere betjening for de unge mellem 13 og 16 år på aftener og weekender. Et forslag kunne være at koble Mesing på Flexbus ruten, samt sikre at forbindelsen mellem rute 330 og 451 er optimal i forhold til ringetider i Skanderborg.

Hvis vi sammenligner os med vores nabolandsby, Hårby, så er der en væsentlig forskel på at være ung i Mesing og i Hårby.  Unge i Hårby kan med flexbus køre på hverdage, aftener, samt weekender uden udgift ved brug af skolekort. Unge i Mesing må betale 30 kr. pr. tur.  For andre end skoleelever er kollektiv trafik til og fra Mesing i øjeblikket ikke et attraktiv. De få tidspunkter man kan køre med skolebussen, er ikke optimale som daglig befordring, hvorfor rigtig mange har 2 biler for at hverdagen fungerer. Det har betydning for evt. nytilflyttere til landsbyen (især børnefamilier), som kan se frem til besværlige logistikproblemer i hverdagen. I værste fald, fravælger folk at bo i Mesing. I løbet af det næste halve år, ønsker Skanderborg kommune at sætte udvikling i kommunens landsbyer på dagsordenen. Det nuværende niveau af kollektiv trafik til Mesing må nødvendigvis på denne dagsorden.       

  • Vi håber, Skanderborg Kommune og Midttrafik vil revurdere nuværende betjening, og give større livline til omverdenen for Mesings beboere. Vi står gerne til rådighed for en dialog.  

 

På vegne af borgerne i Mesing
Mesing Borgerforening  


Mesing borgerforening    Kontakt forfatteren af dette andragende