Køge Nord: Ønske om forbedring af krydset Lyngvej/Nørre Centervej/Lille Lyngvej

Kære dig der benytter krydset Lyngvej/Nørre Centervej/Lille Lyngvej 

Vi sender følgende anmodning afsted til Køge Kommune, ønsker du at bakke op, vil vi bede dig om at skrive under her. 

Med venlig hilsen

Cissel Marie Hammershøy 
Marie Louise Christensen

___________

Til Teknik og miljøforvaltningen.

Efter en forespørgsel på facebook, har det gjort indtryk hvor mange der oplever problemer ved krydset Lyngvej/Nørre Centervej/Lille Lyngvej.

Vi ønsker at denne forespørgsel tages med, i Jeres prioritering af kommende trafiksikkerhedsforbedringer.

Vi håber at I vil undersøge hvad den bedste løsning for krydset kan være.

Med venlig hilsen

Cissel Marie Hammershøy
Marie Louise Christensen
Samt underskifter fra indsamling 

 

Her er et uddrag af kommentarer, af de oplevelser der er beskrevet på opslaget:

Venstresving og ligeud fra Nørre Centervej

•”I de 17 år vi boede på Codanvej oplevede vi dagligt problemer med at komme ud fra Nørre Centervej. En rundkørsel ville sænke farten og gøre udkørsel fra de tilstødende veje nemmere.”

•”Derudover må det siges som bosiddende på Codanvej, at være en daglig frustration at skulle på Lyngvej og op mod motorvejen. Biler der skal dreje mod Køge Nord fra Lyngvej og de, der kommer fra Nørre Centervej og skal mod motorvejen kommer i kambolage i midterstykket.”

•”Der har været flere uheld. Desværre også et meget tragisk udfald, da farten tit er for høj på strækningen (læs: Lyngvej) især om aftenen bliver der trykket på pedalen. Derudover kan det være stort set umuligt for beboere at komme ud. Man skal tit holde i lang tid og presse sig ud, hvilket kan resultere i en ulykke.”

•”Set fra hjemmeplejens syn, som kører ud der, morgen, eftermiddag og aften, det er det et kryds der gerne må blive gjort noget ved.”

•”Oplever problemer hver dag med at komme ud, pga. meget trafik.”

•”Vi oplever problemer store problemer med at komme ud, og man skal være hurtig hvis man skal nå det.”

•”Det er for mig næsten en umulighed at køre alt andet end til højre også selvom jeg faktisk skulle ligeud eller til venstre.”

•”Ofte holder man ret længe for at komme ud og til venstre mod motorvejen. Dels pga. ret meget trafik, men også fordi der holder biler i svingbanen som skal ned ad Lille Lyngvej, det gør det svært at komme ud på midten og vente på ledigt her også. Jeg har faktisk ofte planlagt min rute sådan at jeg kan dreje til højre, og køre rundt om Harald Nyborg og komme ud på Lyngvej af Lille Lyngvej hvis jeg skal på motorvejen, det kan være en svær opgave om eftermiddagen.”

•”I myldretiden kan det sagtens tage lidt rigeligt tid, specielt hvis man skal ligeud eller til venstre. Usikre situationer opstår hurtigt, særligt fordi mange kommer med fuld fart fra Københavnsvej.”

•”Det er et ganske rædselsfuldt kryds at komme igennem.”

•”Et uoverskueligt venstresving med dårligt udsyn og manglende mulighed for at flette ind mellem bilerne der kører 60km/t.”

•”Kl. 15:30 er det svært at komme ud! Jeg har holdt op til 15 min, med dårligt udsyn. Især hvis man skal mod motorvejen (læs: venstresvind) er det kompliceret.”

•”Krydset kan være svært at orientere sig i, men rigtig meget hænger sammen med den hastighed der bliver kørt. Bevares der står 60km/t med det er ikke uden grundt at ATK bilen holder der..”

•Jeg bruger selv Lille Lyngvej dagligt, og er da lykkelig for at det ikke er Nørre Centervej jeg kommer fra, det er tydeligt at folk derfra ofte venter meget længe på at komme ud.”

•”Efter reklameskiltet er kommet, er ændring tiltrængt, udsynet er endnu dårligere.”

•”Kommer man fra Lynggården og skal til højre er der et stort reklameskilt i højre rabat som tager udsyn.”

•”Det er ganske rigtigt svært at komme lige ud og til venstre. Forbedring ønsket.”

 

Venstresving fra Lille Lyngvej

•”Det er ikke specielt nemt at dreje til venstre fra Lille Lyngvej, da det kan være svært at se hvilken bane folk i den anden side kører i – og hvis der holder nogen i svingbanen fra Lyngvej mod lille lyngvej må man vente til de også er væk.”

•”Har faktisk selv været involveret i et uheld i krydset hvor en anden bilist kørte ud foran mig (fra Lille Lyngvej) trods hajtænder. Hun mistede simpelthen overblikket!”

 

Kørsel på Lyngvej

•”Der er desuden meget ofte både vanvidskørsel og mange færdselsuheld igennem det kryds.”

•”Jeg foreslog kommunen en rundkørsel for ca et halvt år siden. Pga. motorcykelræs på vejen (Læs: Lyngvejen)., men det havde kommunen ikke planer om.”

•”Hastigheden på Lyngvejen er ofte for høj.”

 

Højresving fra Lyngvej til Nørre Centervej

• ”Har også flere gange været ved at blive påkørt bagfra når jeg skal dreje ind her fra motorvej siden – trods at jeg altid blinker og bremser stille og roligt ned for at sikre mig at de har set jeg skal dreje og sænker farten.”


Marie Louise Christensen    Kontakt forfatteren af dette andragende