klage vedr. ikke at forlænge Gitte Tjørnhøj

Kære Annette Borchorst og Rasmus Antoft.

 

Undertegnede studerende vil gerne rette en klage vedrørende afgørelsen om ikke at forlænge Gitte Tjørnehøjs kontrakt efter foråret 2019.

Vi er generelt meget utilfredse med AAU’s nye budgetmodel for SAMF, da vi mener, at det kunne være gjort væsentligt anderledes.
Men når rektor kølvandet af denne går ud og siger, at budgetmodellen IKKE vil have konsekvenser for vores uddannelsers kvalitet, og samtidig lægger vægt på følgende i et debatindlæg på Altinget.dk; ”Det er afgørende, at alle uddannelser – også de humanistiske og samfundsvidenskabelige – indeholder STEM-kompetencer, hvis vi skal kunne forstå og anvende de muligheder, som vi kan skabe med teknologien, og hvis vi skal tackle de udfordringer, som vores brug af teknologien kan skabe."

Så er det os en kæmpe gåde, at man netop har valgt at ophøre ansættelsen af Gitte Tjørnehøj på CIM (Center for IT-ledelse), da Gitte er en af nøglepersonerne til at opnå rektors mål i debatindlægget.
Gitte er en af de ledende lektorer på uddannelserne; Bachelor i Innovation & Digitalisering og Kandidaten i IT-ledelse - og vi ser valget om ikke at forlænge Gitte Tjørnhøj som et decideret skadeligt valg for disse uddannelser. Gitte har leveret noget af den højeste kvalitet af vores hidtidige undervisning, med de højeste fremmødeprocenter og højt deltager-aktivitetsniveau i forelæsningerne.

På Bacheloren i Innovation & Digitalisering er det et gentagende og gennemgående argument for valg og fortsættelse til kandidaten IT-ledelse, at man denne vej igennem ville kunne fortsætte med at have så god og dygtig underviser og vejleder som Gitte, der i høj grad kvalitetssikrer uddannelserne.

Vi var blevet lovet at disse besparelser ikke ville skade kvaliteten a vores undervisning. Men at tage en af vores suverænt bedste og mest inspirerende undervisere er at krydse grænsen til at indføre seriøse skader på kvaliteten af vores undervisning, og dermed også kompetencerne for AAU’s fremtidige kandidater.

 

Vi beder jer kraftigt genoverveje jeres beslutning!