Klage vedr. dyrekort hos dansk supermarked.

Dette er en klage til forbrugerombudsmanden vedrørende dansk supermarkeds aggressive kampagne i forbindelse med "animalplanet ocean". Den efterlader børn i den tro, at de realistisk kan samle 140 kort, men det har vist sin mere end svært. 

Klagen lyder

Med baggrund i den hos Dansk Supermarked igangværende kampagne "animal-planet ocean" ønsker jeg at indgive en klage til forbrugerombudsmanden.

Beskrivelse af kampagnen:
"Animal" planet ocean" er en kampagne iværksat af dansk supermarked, som er synligt målrettet børn. Konceptet handler om at samle dyrekort, således at man man ved indkøb svarende til 100,00 kr. modtager en pakke samlekort. En pakke indeholder 4 samlekort med billeder af dyr fra verdenshavene. Der kan samles i alt 140 forskellige kort, hvoraf 30 kort er såkaldte specialkort. Et specialkort adskiller sig fra de øvrige kort ved at applere til sanserne ex. kan de være selvlysende, skifte farve ved berøring mm.
Yderligere rummer hver pakke en kode, som kan anvendes til at spille på hjemmesiden http://verdenshavene.dk/
I forbindelse med kampagnen kan der indkøbes en samlebog, der stykvis koster 29,95 kr

At markedsføringen er målrettet børn kommer bl.a. til udtryk ved konceptet samlekort og den visuelle udformning af kortene såvel som samlebøgerne. Yderligere reklameres for at man via hjemmesiden http://verdenshavene.dk/kan deltage i en konkurrence, "fylde sit akvarium" med indsamlede koder eller spille spil, der ligeledes i udformingen henvender sig til børn. På visse tidspunkter optræder der i bilka ansatte iklædt dyrekostumer, hvorved der reklameres for kampagnen "Animalplanet- Ocean".
Samlet set efterlader de visuelle indtryk billeder, personer i kostumer mm. i butikkerne ingen tvivl om at man henvender sig til børn og billederne minder da også om en scene fra børnefilmen "Find Nemo". Sprogligt henvender kampagnen sig ligeledes til børn ved bl.a. at anvende slogan som: "Dyt dyt skal vi byt, båt båt det bliver vådt", der i ordlyd er nærmest identisk med børnerimet "dyr dyt skal vi byt, båt båt det kan vi godt".

 

At virkemidlerne har en effekt, kan spores i at dyrekortene på landsplan er populære blandt børn.
Kampagnen lokker dermed børnene til at ønske sig bogen og til at samle kortene. Kampagnen efterlader også børnene med det indtryk, at det er realistisk at samle eller bytte sig til de 140 forskellige kort i bogen.
Det kommer både til udtryk via reklamer svarende til den, man kan se på http://verdenshavene.dk/, hvor der fremgår 4 trin
- at man skal handle i føtex, bilka, salling eller internetbutikkerne
- at man ved køb for 100 kr. modtager 4 kort
- at man kan spille, lege og lære med de i alt 140 kort
- at: "Du kan samle alle dine kort i et album [..]. Albummet kan købes i føtex, Bilka, Salling eller på bilka.dk

Særligt de sidste to punkter giver indtryk af at det er realistisk at "samle alle" 140 kort. Samtidig henvender teksten sig direkte til barnet i form af brugen af 2. person ental "du". Herved opfordres modtageren af teksten (sandsynligt et barn), til at anskaffe sig og dermed købe bogen.

På de sociale medier er der opstået byttekortsgrupper, hvor det fremgår at det er vanskeligt at samle de 30 specialkort, der hører til bogen. En deltager på facebooksiden https://www.facebook.com/groups/651342601598178/ skriver, at en kunderservicemedarbejder i bilka oplyser, at der er produceret 10.000 specialkort og 100.000 bøger.
Jeg har indkøbt for ca. 14.000 kr. og har herved modtaget 140 pakker kort, dertil har jeg fået 40 pakker kort. Med kortpakker svarende til køb for minimum 18.000 kr. og samlet 720 kort, er det ikke lykkedes at samle alle specialkort. Dette billede synes at være gennemgående, når man følger forældres erfaringer på de sociale medier.

 


Klagepunkter:
Dansk supermarked lader til bevidst at målrette kampagnen til børn i et omfang, der lægger et pres på forældre til at købe.
1. Det virker som aggressiv markedsføring af sælge bøger til børn både ved direkte opfordring, som det fremgår af overstående kampagnetekststykke. Dette lægger et pres på forældre til at købe bogen.
2. Yderligere gives målgruppen (børn) i samme tekst men også generelt i kampagnen indtryk af, at de faktisk kan samle 140 kort. Eftersom oplaget af specialkort meget begrænset, virker det vildledende at lade børnene tro, at de realitisk set kan samle kortene og dermed have glæde af de 140 forskellige kort.
3. Eftersom specialkortene er produceret i begrænset omfang, lægger det et pres på forældre til at købe flere varer end beregnet for at opnå målet om at få samlebogen fyldt.
4. I reklameblade såvel som i butikkerne reklameres for at køb af bestemte varer udløser en ekstra pakke dyrekort. Eftersom børn allerede i indskolingen kan læse lette ord som "køb", betyder dette at børnene kan ledes til at lægge et pres på forældrene til at købe disse specifikke kampagnevarer, for dermed at opnå de eftertragtede kort.

Der synes ikke at være en intention om at føre en kampagne i børnehøjde, men derimod synes der at være tale om en aggressiv og grisk kampagne, hvor man anvender børnene til at tage forældrene og deres penge som gidsler.