Klage over strukturændringer i Norddalsparkens børnehave

Som forældre til børn i Norddalsparken integrerede institution, er vi uenige i ledelsens beslutning om at ændre struktureren i børnehaven fra at være årgangsopdelt i grupper til at være på grupper på tværs af årgangene. 

Vi finder det kritisk, at forældre/forældrerådet ikke er blevet hørt i de besluttede ændring, og det blot er blevet orienteret ud til både forældreråd og resten af forældregruppen 35 dage før ændringen sker. Beslutningen går ligeledes imod institutionens værdigrundlag, som beskrevet på Esbjerg kommunes hjemmeside som følgende:  

"I børnehaven har vi op til 105 børn. Her er børnene sammen i grupper med børn på deres egen alder, og de vil også blive flugt at faste voksne indtil de skal begynde skole."

"Det er vigtigt for os, at vi har et tæt samarbejde omkring dit barn. Vi vil selvfølgelig inddrage dig i en åben og tillidsfuld dialog om dit barns trivsel og udvikling, og vi håber også at du vil kontakte os, hvis du har noget på hjerte omkring dit barn eller jeres familie."

Vi ser ikke, at beslutningen er taget ud fra at tilgodese børnenes behov, men mere ud fra personalemæssige udfordringer. 

Vi opfordrer derfor til følgende:

1. at strukturændringen bliver sat i høring i det kommende forældreråd.

2. at såfremt strukturændringen fastholdes, så udsættes det grundet covid-19 restruktioner, og ligeledes udskydes til efter flytningen grundet nedrivning af institutionen. 


Line Knudsen, repræsentant for forældrerådet i Norddalsparken    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Line Knudsen, repræsentant for forældrerådet i Norddalsparken tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...