Klage over elendig vejbelægning med løse granitskærv I Tybjerglille Bakker, Herlufmagle og Fensmark området

Kære naboer i Tybjerg,  Tybjerglille Bakker,  Fensmark, Herlufmagle og omegn.

Hermed en lille opfordring til de af jer, der ligesom jeg er trætte af den elendige vejbelægning, som vi har i området omkring  Fensmark, Herlufmagle, Tybjerglille Bakker, Tybjerg, Aversi 

I stedet for almindelig asfalt har Næstved Kommune valgt en dårligere løsning,  der indebærer at vores veje ofte er klistret ind i emulsion (tjære), som der hyppigt drysses et løst lag granitskærver på. De løse sten slider på bilernes dæk og lak, giver stenslag og er yderst farlig for især tohjulede trafikanter. 

Den tekniske forklaring på problemerne er, at de løsninger Næstved Kommune har valgt at lave på vores vejes overflader, ikke er rigtige asfaltslidlag. Der er i stedet valgt en postuleret billigere løsning kaldet overfladebehandling, hvor man sprøjter emulsion ud på den eksisterende belægning, og efterfølgende drysser granitskærver ud over. Denne metode er ikke velegnet til større veje, med tung/hurtig trafik, eller hvor der er høj belastning på vejene. I særdeleshed er den uegnet til veje, hvor der foretages skarpe sving, og derfor er hård belastning fra dækkenes vrid. Udover problemerne med klistrede overflader og løse granitskærver, så bliver dækstøj fra køretøjerne mangedoblet med dertil hørende støjgener for folk der bor i nærheden af de berørte veje.

Jeg mener ikke, at vi kan være tjent med disse gener, og vil derfor opfordre til, at alle der er utilfreds med vores "nye"  vejbelægning underskriver denne fælles klage til Næstved Kommune i håb om, at vores fælles klage kan få kommunen til at investere i almindelig asfaltbelægning på vores veje, som vi er afhængige af at køre på.

Venlige hilsner 

Laila Plannthin,  Tybjerglille Bakker 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Laila Plannthin tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...