Klage over beslutningen om obligatorisk ekstra eksamen.

**FORKERT INDSAMLING** find den rigtige her --->  https://www.skrivunder.net/klage_over_beslutning_om_re-eksamen_i_iwp_pa_software_aau_2022

På baggrund af nedenstående mailkorrespondance og forløbet omkring IWP eksamen sommeren 2022 er denne underskriftsindsamling blevet oprettet.
 
Indsamlingen har til formål at bekæmpe indkaldelsen til obligatorisk omprøve i IWP for alle software-, datalogi- og bachelor i IT-studerende på AAU sommeren 2022. Forløbet for de studerendes eksamen har været følgende:
 
D. 3 juni var de studerende til fysisk skriftlig eksamen, her blev der fundet mindre fejl i opgave sættet, og disse blev rettet undervejs.
 
D. 27 juni bliver de studerendes karakterer offentliggjort på stads.aau.dk
 
D. 28 juni skrev et antal elever på software studiet til underviserne på baggrund af uventede resultater af eksamen.
 
D. 28 juni meddeler underviserne, på mail til alle studerende, at karaktererne er blevet blandet sammen før offentliggørelsen (se første mail nedenfor). De meddeller i denne mail at fejlen er blevet rettet, og at de korrekte karakterer vil blive offentliggjort så snart underviserne fik tilladelse til dette. I mailen informerer underviserne om at det udelukkende er SOFTWARE-studiet på denne årgang som er berørt af fejlen, og dermed ikke BaIT eller DAT.
 
D. 4 juli meddeler underviserne at det er besluttet at alle studerende skal til en ekstra eksamen på et ubestemt tidspunkt, på baggrund af fejlene ved sidste eksamen. Mailen med denne information er sendt til SOFTWARE, BaIT og DAT, hvoraf BaIT og DAT ikke skulle være påvirket af karakterombytningen.
 
 
Som studerende er vores opfattelse at de pågældende fejl i opgavesættet ligger under ”andre væsentlige fejl” i kapitel 7 paragraf 30 stk 3 i eksamensbekendtgørelsen og ikke ”fejl af særlig grov karakter” i kapitel 7 paragraf 30 stk 2. Da den store fejl var i karaktergivningen hvilket nu er rettet, hvilket fremgår af første mail i sætningen "we have now corrected the script, and we will submit the marks as soon as we are allowed to do so". Derfor er der ikke belæg for at indkalde alle studerende til en obligatorisk ekstra eksamen, men i stedet bør dette være et tilbud til de påvirkede elever som det også er beskrevet i kapitel 7 paragraf 30 stk 3.
 
Kort sagt, vi mener at det ikke er acceptabelt at vi skal indkaldes til en obligatorisk ekstra eksamen, på baggrund af en systemfejl der nu er blevet rettet. Vi mener samtidigt at de fejl der blev fundet i eksamenssættet og rettet i løbet af eksamen heller ikke er belæg for denne omprøve som det står i eksamensbekendtgørelsen. Vi vil i stedet appellere til at ændre denne omprøve til et tilbud.
 
 
Mail-korrespondance:
 
SW2 marks scrambled
by Michele Albano - Tuesday, 28 June 2022, 11:26 AM
 

 

Dear all,

We found out that there was a bug in the script that prepared the csv file with your marks. The bug did not have any effect in the past years, nor in BaIT and DAT marks, but it scrambled the marks of SW students.

We have now corrected the script, and we will submit the marks as soon as we are allowed to do so.

Thank you one more time for stepping forward,

Michele

re-exam and extra-exam
by Michele Albano - Monday, 4 July 2022, 4:27 PM
 

Dear all,

It was decided that, given the issue with last exam, you will have an extra exam session.

The re-exam is planned for August 16th. (9.00-13.00). We are still defining the date for the extra exam session.

 

Have a nice Summer,

Michele & Brian

 
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )