Klage om håndtering og fastholdelse af nedlukning af B&B under covid-19

Vi, Hjerterum-En Verden Indefra ønsker endnu engang at gøre opmærksom på de helt urimelige konsekvenser nedlukningen har for indsatte og pårørende. Vi har derfor lavet dette som en fælles underskriftindsamling.  

  • 28. Marts 2020 blev alt besøg, herunder B&B suspenderet
  • 18. Maj 2020 blev der åbnet for besøg for indsatte med mindreårige børn, men stadig ikke B&B uagtet om de havde børn eller ej.
  • 26. Maj 2020 blev der åbnet for alle nære pårørende- stadig med undtagelse af B&B.         
  • 12. Juni 2020 blev B&B endelig åbnet.         
  • 15. juni var det normaliseret til 1 besøg om ugen for normale afsonere.
  • 1.oktober 2020 blev besøg til indsatte sat ned til at det kun var nærmeste pårørende.         
  • 10. Dec 2020 blev det 3 navngivne nærmeste pårørende der måtte få besøg. 
  • 11. Januar 2021 blev B&B lukket helt ned, afsonere kunne modtage 1 besøg hver 14. dag.         
  • 19 april 2021 kan afsonere modtage et besøg om ugen igen, der er ikke begrænsning af hvem.  

 

Ovenover ses de besøgsrestriktioner der har været for hele kriminalforsorgen under covid-19.

Dertil kommer de lokale nedlukninger der har været, hvor oftest de ansatte har haft Corona med ind, da der jo har været lukket tæt ned. Og I det meste af året har udgange været lukket ned både orlov, uledsaget og ledsaget. Hvilket selvfølgelig er et kæmpe problem, da det rykker hele folks forløb og i sidste ende deres prøveløsladelser. Men da det sidste vi er blevet orienteret om er at ledsagede udgange startes op fra 1. Maj, vil vi her fokuserer på B&B, som stadig ikke er åbnet, men forventes at åbne når gruppe 10c er vaccineret.

Dem der sidder med B&B er for det første varetægtsfængslede, hvilket vil sige at de ikke er dømt, de er derfor i princippet stadig uskyldige, og sidder i forvejen i en usikker situation med minimalt besøg, og er for både pårørende og indsatte en meget udsat situation fordi man ikke ved om man får 2 eller 12 år.

I foråret 2020 var B&B lukket ned 28.marts-12.juni, det er ca. 2½ måned, det var hårdt, men generelt har de pårørende og indsatte haft en fin forståelse for at Corona var noget ekstraordinært og de har i den grad manglet, savnet og vist samfundssind.

Der nåede for B&B´s vedkomne at være åbent i 7 mdr. til 11. januar, nu efter snart 4 mdr.s nedlukning er der hverken åbnet eller planer om at åbne foreløbig. På et år har der været lukket i næsten 5 måneder, hvis man ser det fra marts 2020 til marts 2021, der er kompenseret med telefonløsninger ja, hvilket hverken giver mening eller er godt nok.

De pårørende får ca. 30 minutters opkald 1 gang hver anden ugen(hvis de er heldige, flere melder om 10 og 15 minutter).

Vi har tidligere fået bekræftet i svar fra folketinget at kriminalforsorgen sparer timer under Corona, og ja de mangler mandskab, men det er jo ikke Corona relateret og burde ikke udnyttes til at fastholde en nedlukning, hvilket det desværre kan syne af.

Her link til svar om mandskabstimer.

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/REU/spm/111/index.htm?fbclid=IwAR12kri4K1Z87ISf0ViIzJVKho7B1Oh38e5ipZRz62HW5idRCT2CQwBDfbc

Derudover har man normalt i forældreansvarsloven et minimumskrav på samvær, såkaldt kontaktbevarende samvær, det kan derfor ikke anses tilfredsstillende for nogle indsatte og pårørende at man ikke ses i 5 ud af 12 måneder. Forhold smuldrer, og kriminalforsorgen bløder så meget at den eneste resocialisering vi reelt har er de pårørende, derfor uagtet om der er børn så har folk behov for at se hinanden nu.

Når man ser i forhold til børnene har de i hvert fald slet ikke gjort noget, og hvis man ikke mener de indsatte og pårørende har denne ret til kontakt, så har børnene i hvert fald ret til at se deres forældre.

Det hedder sig at kriminalforsorgen, og generelt de offentlige myndigheder har en pligt til at vægte barnets tarv, det her er simpelthen ikke barnets tarv. Og det er vel og mærket ikke i nærheden af at være slut. Da man først planlægger en åbning når gruppe 10c er vaccineret.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1856

Midlertidigt kontaktbevarende samvær

§ 10. Anmoder en forælder om fastsættelse af samvær, og har denne forælder trods en hidtil jævnlig kontakt ikke aktuel kontakt med barnet, skal statsforvaltningen hurtigst muligt og inden 3 uger træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær, jf. lovens § 29 a, medmindre der er begrundet tvivl om, at samvær er bedst for barnet.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den, der anmoder om samvær, meddeler statsforvaltningen, at midlertidigt kontaktbevarende samvær ikke ønskes fastsat.

Stk. 3. Samvær efter stk. 1 fastsættes som anført i nr. 1-4, jf. dog stk. 4:

1) Barnet er ikke fyldt 1 år: Der er samvær 1-2 timer hver uge lørdag eller søndag samt 1-2 timer en hverdag hver uge efter statsforvaltningens nærmere bestemmelse.

2) Barnet er 1-3 år: Der er samvær hver anden lørdag eller søndag kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge kl. 16-18.

3) Barnet er 4-6 år: Der er samvær hver anden uge fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17.

4) Barnet er fyldt 7 år: Der er samvær hver anden uge fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.

Stk. 4. Stk. 3 kan kun fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

 

Risikovurderingerne giver simpelthen ikke mening, man kan på nuværende tidspunkt holde konfirmation for 50 udendørs, forsamles 10 indendørs, gå i samtlige storcentre, gå på café og restaurant, sidde 500 til en fodboldkamp, gå til frisør osv., osv. Men du kan ikke få dit overvågede besøg hvis du er varetægtsfængslet?

Hvor det netop er samme person/er der må komme, men i stedet skal møde på politistationen og stadig sidde med en betjent og holde telefonsamtale, hvor den indsatte i fængslet desuden også kan have omgang med andre i fællesskab, som måske faktisk må få besøg. Så mandskabet hos politiet er ikke sparet, den indsatte kan stadig smittes, og B&B burde vel være det sikreste besøg af dem alle, da man som udgangspunkt ikke må have nærkontakt. Dvs. der er en betjent der kan sikre afstand, samt man ved alle besøg nu kræver negativ test eller Corona pas. Vi har simpelthen for meget viden og værktøjer til at fastholde denne tortur af indsatte og pårørende.

Her er svaret på hvornår det forventes af åbne for B&B

https://www.ft.dk/samling/20201/spoergsmaal/s1306/svar/1771620/2375703.pdf?fbclid=IwAR0sLOVFTIKD_a0Tak0xXDPsAW2WhQvpubA9wWOIqCYRMwb91CY8B9g_8U8

Som det fremgår forventes det at man åbner fase 3, når gruppen 10c er vaccineret.

Herunder nyeste vaccinationskalender af 14. april, hvor man forventer at denne gruppe er vaccineret omkring 1. juli, dette er afhængig af vacciner, som vi jo desværre har set forsinket og rykket en del gange af forskellige grunde. Det vil altså ende med 6 mdr. hvor varetægtsfængslede og pårørende ikke kan se hinanden. For alle men især børnene er 6 mdr. simpelthen ikke humant, det er jo reelt at fjerne enhver tilknytning der måtte være tilbage efter fængsling.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Kalender/Vaccinationskalender-14042021.ashx?la=da&hash=BA50801542EB9F5C3FAB4872BF23F5CB44573921

Vi håber at I vil se fornuften i dette og få åbnet hurtigst muligt, da dette ikke er tilfredsstillende for nogle.  

Hilsen

Christell Hansen

På Vegne af Hjerrum-En Verden Indefra


Christell Hansen, Hjerterum-En Verden Indefra    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Christell Hansen, Hjerterum-En Verden Indefra tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...