Ja tak til en direkte flyrute mellem København og Tangier

Skriv under hvis du også mener, at der mangler en direkte flyforbindelse fra København til Tangier. Med din underskrift tilkendegiver du, at du er interesseret i sådan en forbindelse.