Ingen motorvej over Egholm!

En Limfjordsforbindelse over Egholm er den dårligst tænkelige investering i fremtiden. I en tid hvor atmosfærens CO2-koncentration er vokset over 400 ppm (parts per million) og de fossile brændstoffer viser sig at være så knappe, at tjæresand og skifergas bliver forsøgt udnyttet, er det sidste, miljøet har brug for, en motorvej. Det vil tilmed blive en motorvej der vil flænse sig vej gennem flere af Aalborgs tilbageværende store grønne åndehuller. Den natur, der bliver ødelagt, kommer ikke tilbage.

Egholm har en helt enestående beliggenhed som en ø midt i Aalborg.

Den er udpeget som et internationalt betydningsfuldt område under den globale konvention om vådområder, og de samme dele af øen er desuden udpeget som habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Danmark er hermed forpligtet til at sikre, at der ikke sker indgreb i de beskyttede områder, hverken direkte eller indirekte, og til at sikre at områdernes integritet ikke bliver krænket.

Regeringens partier nævner i sine principprogrammer henholdsvis at de vil styrke udviklingen af bæredygtig teknologi og måder at organisere sig på, blandt andet inden for transport, og at økonomisk vækst ikke må føre til større pres på natur og miljø. Det harmonerer meget dårligt med det, der nu er ved at ske.

Vi, der skriver under her, opfordrer på det kraftigste Folketinget til at sikre der ikke bliver bygget en Limfjordsforbindelse over Egholm.


 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Hans Hyttel tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook