Indsigelse i forbindelse med fordebat for boligområdet i det vestlige Sdr. Tranders

Indsigelse Sønder Tranders 12/10-2021

Fordebat for boligområde i det vestlige Sdr. Tranders

Aalborg kommune har bedt om indsigelse om i forbindelse med evt. udvidelse af lokalplanen i Sønder Tranders.

Specifikt har kommunen spurgt om følgende:

Vi vil gerne høre dit synspunkt:

- Hvilke rekreative funktioner og indretning kunne du ønske dig i den grønne kile/vestlige område?
- Hvordan kan den grønne afgrænsning af arealet se ud?
- Hvad er din holdning til, at landsbyafgrænsningen udvides?
- Er der særlige forhold, der bør tages hensyn til i den kommende planlægning?

Vi er ikke interesseret i at landsbyafgrænsningen udvides. Vi mener at det vil fjerne det særlige udtryk som kendetegner den historiske landby. Hvis der fjernes det grønne bælte, vil landsby udtrykket forsvinde. Vi frygter at det kan blive som området i Gl. Hasseris, hvor det særlige landsbymiljø er forsvundet.

Vi ønsker at der fortsat bliver et grønt bælte rundt om Sønder Tranders, så der bliver mulighed for at sikre “luft” rundt om landsbyen og rekreationelle områder for byens borgere og dermed bevare landsbyens særlige udtryk.

Tidligere udmeldinger på gentagne borgermøder har Aalborg kommunes forvaltning og rådmand forsikret at de grønne kile bevares for at sikre landsbymiljøet og bevarelse af Sønder Tranders’ særlige udtryk, som beskrevet gældende lokalplan 08-026 for Sønder Tranders.

Vi er uforstående for at der skal bygges tæt-lav bebyggelse i Sønder Tranders, som ikke kommer til at ligne eksisterende bebyggelse i landsbyen. I det forslag som ligger bliver den grønne kile brudt af adgangsvej fra Karlfeldts alle. 

Vi ønsker området, hvis det udvides, består af grunde på mindst 700 m2 og i 1½ plan som eksisterende lokalplan.  Vi ønsker at der bliver foretaget beregninger af skyggeforhold, da området ligger højt i forhold til eksisterende bebyggelse.

Vi vil gerne have lov til at se et udkast til hvilke typer boliger som ønskes bygges.På vegne af borgere i Sønder Tranders kan vi med det nuværende materiale ikke accepteres et forslag om udvidelse af landsby arealet. 

Vi ønsker at der afholdes et borgermøde, for at sikre en god dialog om Sønder Tranders’ fortsatte udvikling som landsby i Aalborg kommune.
Kontakt venligst borgerforeningen i Sønder Tranders. Helle Bach, Aladdinvej 31, 26783305 email: helle.bach@yahoo.dk

På vegne af Borgerforeningen i Sønder Tranders og borgere i Sønder Tranders.

 

Link til Brev fra Aalborg Kommune
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )