Horsens Nordhavn

Horsens_Nordhavn.png

 

Kære besøgende.

Underskrifterne blev sendt til Horsens Kommune da høringsperioden var forbi d. 14/2. Underskrifter efter denne dato blev derfor selvfølgelig ikke sendt.

Du er dog selvfølglig velkommen til stadig at skrive under - de relevante myndigheder kigger nok herind på et tidspunkt.

 

Indsigelse vedr. Lokalplan 2016-1 : Rammelokalplan, Nordhavnen i Horsens.

Undertegnede borgere i Horsens Kommune og/eller brugere af Horsens Lystbådehavn vil hermed gøre indsigelse mod ovennævnte lokalplan. Vi vil inddrages i planerne!

Havneområdet i Horsens trænger til en alvorlig modernisering og forskønnelse - det hersker der ingen tvivl om. Vi underskrivere er enige i dette, men vi forventer i langt højere grad at blive inddraget i planlægningen!

I forbindelse med den vedtagne Midtbyplan blev en gruppe på 450 borgere inddraget i udformningen.

I "Lokalavisen" d. 8 december 2016 udtaler borgmester Peter Sørensen :

"Jeg er stolt over hele den proces, Horsens har været igennem, og det engagement der er udvist. Jeg er sikker på, det vil gøre byen endnu bedre for de folk, som bor her, ligesom det vil være med til at tiltrække nye borgere."

Ligeledes i forbindelse med omdannelsen af den tidligere Dagnæs/Bækkelund Losseplads til rekreativt område er der nu borgerinddragelse.

- hvorfor er denne borgerinddragelse ikke også blevet effektueret i forbindelse med planerne for Nordhavnen? Nogle mener, at det skyldes, at det i Midtbyplanens tilfælde var et krav for at kunne få statsstøtte i forbindelse med områdefornyelsen. Andre mener, at grunden skal findes i, at det i havneplanernes tilfælde drejer sig om at få solgt flest kvadratmeter til investorerne, hvilket ikke nødvendigvis er borgernes prioritet.

Horsens har idag en særdeles velfungerende lystbådehavn med et dejligt miljø - et åndehul i byen - både om sommeren, når der sejles, men OGSÅ i vinter- og især forårsperioden når klargøringen til den kommende sæson er i gang. Nærheden med vores klubhuse er specielt vigtig, da de bruges flittigt i det varierende danske vejr. Under klargøringen i foråret kommer mange af byens borgere forbi på deres gåture på havnen, hvor de snuser til stemningen, får en snak med de arbejdende bådejere, og måske får de her lysten til selv at blive aktive brugere af lystbådehavnen. En flytning af vores vinterpladser til Endelavevej vil med garanti ødelægge alt dette, der jo også er en del af det maritime miljø som kommende beboere efterspørger.

Den østlige af de to vinterpladser bruges om sommeren ligeledes til parkeringsområde for sejlere på længere ture samt som parkering for deltagerne i de mange stævner, der bliver arrangeret på fjorden. I de fleste tilfælde er deltagerne børn med meget engagerede forældre, der ser sådanne stævner som et familieprojekt og tager deres campingvogn/autocamper eller telte med og tilbringer weekenden på lystbådehavnen. Det er tvivlsomt, om de vil opfatte en nyopført og vindblæst ø som et dejligt campingområde.

Byrådet i Horsens vedtog i september budgettet for 2017. I dette indgår flytningen af vinterpladserne til Endelavevej. Denne flytning er altså ikke en del af lokalplanen. Man kan få indtrykket af, at denne fremgangsmåde er valgt bevidst for at undgå, at flytningen kan omstødes i høringsperioden.

Vi er mange, der har mistillid til byrådets håndtering af hele forløbet. Denne tillid kan måske genoprettes ved, at byrådet øjeblikkeligt inddrager os borgere i planerne for Nordhavnen. Det er etisk og moralsk dybt forkert, hvis det er investorerne og ikke vi borgere/brugere, der bestemmer, hvordan byen skal se ud. Når først arealerne er solgt, er de væk for evigt! Det er stadig ikke for sent. Der er ingen skam i at erkende, at man i første rammelokalplansforslag tog fejl.

I "gamle dage" var Horsens kendt som fængselsbyen. Dette image er heldigvis blevet ændret, så Horsens nu er kendt for sit rige kulturliv - bla. på grund af de store koncerter. Lad os for alt i verden forhindre, at Horsens i fremtiden bliver kendt som byen, hvor det er investorerne, der sætter dagsordnen.