Indsamling af underskrifter fra bioanalytikerundervisere til overenskomtkrav 2020.

OK krav fra bioanalytikerundervisere i klinikken
Da bioanalytikerundervisernes løn og kvalifikationskrav ikke er fulgt med kravene fra undervisningsministeriet og de andre undervisere på professionsuddannelserne, mener vi at det er på tide.
Vi oplever et stigende antal studerende i klinikken, samtidig med en akademisering af uddannelsen og faget. Det er glædeligt og det bør og skal vi favne som undervisere. Derfor er der behov for et markant løft af funktionen, så vi både bliver klædt på med et uddannelseniveau der modsvarer kravene (master/kandidatgrad) og en løn der svarer til kvalifikationer og byrde.   
Det er et bæredygtigt arbejdsliv for Bioanalytikerundervisere!  

  • Bioanalytikerundervisere med en relevant master eller kandidatgrad får et pensionsgivende funktionstillæg for kompleksitet i stillingen som klinisk underviser på årligt 88.948 kr. (taget fra aftalen mellem RegionH og DSR, feb. 2020). 
  • Indplacering af bioanalytikerundervisere med Klinisk Vejleder modul (sundhedsfaglig diplomuddannelse) på løntrin 8.
  • Nuværende overenskomst vedr. diplomuddannelse ændres til også at omfatte undervisere ”Bioanalytikere med diplomkursus får mindst kr. 8.516 (niveau 31.3.2018)”


Skriv under og støt op om vores overenskomst krav, som indsendes til dbio senest d. 4. septemper 2020.

Skriv meget gerne hvilken afd. du er underviser på i kommentaren. 
På forhånd tak! 

Forslag stillet af følgende kliniske undervisere på Rigshospitalet.

Mette Jørgensen, KMA
Louise Thomsen, KMA
Mia Hjorth Albers, KF, Nuk. og PET
Grethe Risum Krog, KI
Anne Lind, KI
Camilla Christine Qvist, PA,
Filis Cramer Necip, PA
Sheila Perez Rovsing Koch, KB
og
Kathrine Overgaard Foss Jensen, KB

 


Kathrine Overgaard Foss Jensen    Kontakt forfatteren af dette andragende
Facebook