Imod udvidelse af svineproduktion på Havnsøvej 32, 4591 Havnsø-Føllenslev.

Der er planer om at bygge en stor svinefabrik på Guldager på Havnsøvej 32. Der skal produceres 20.000 svin fra anlægget om året. Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev finder det ødelæggende for lokalsamfundet med så stort et anlæg dér.

Alternativ placering kan være Egemarke på Nykøbingvej 57. Vejnettet er bedre, den tunge trafik skal ikke ned gennem Føllenslev, og der er langt færre husstande i lugtkonsekvenszonen. Ansøger ejer begge gårde.

Foreningen samler underskrifter ind IMOD en placering på Havnsøvej 32, så længe sagen kører. Første portion på 400 underskrifter (heraf 110 fysiske) er afleveret til kommunen d. 27. nov. 2020 sammen med foreningens indsigelse mod anlægget. Se indsigelsen her

Guldager_eller_alternativet_kort.jpgMiljoforeningenHavnsoFollenslevLogo.png


Arendse Plesner, forperson i Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev.    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Arendse Plesner, forperson i Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev. tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...