De ændringer fleksjob reform har og vil medføre

 

Hjælp os med at forsøge at råbe politikerne op. At miste sit gode helbred kan ske for enhver, men hvis fleksjob skal være en fair og anstændig mulighed, så er der noget der skal ændres, som du kan læse om i underskriftsindsamlingen. Håber på din underskrift. Husk at bekræfte jeres underskrift på den mail, der kommer!

 

Revurdering af den nye fleksjobordning og de ændringer, reformen har medført og vil medføre.  

 

Kære politiker.   

 

Vi er en meget stor gruppe fleksjobbere, der er kommet urimeligt i klemme med den nye fleksjobordning (indført ved fleksjobreformen primo 2013). Af den årsag håber vi, at du vil se på den nuværende fleksjobordning og være behjælpelig med at ændre denne, så vi - ganske rimeligt – på visse centrale punkter kan opnå højere ligestilling med ikke-handicappede/-syge. Ligestillingen er ønskværdig både i de år, vi kan bidrage med vores indsats på arbejdsmarkedet, men også den dag, vi bliver folkepensionister. Vi beder skriftligt om svar på, hvordan du og dit parti forholder jer til følgende spørgsmål, samt om/hvordan I vil gøre en indsats for at forbedre fleksjobordningen efter kommende valg.   

• Vi, der er kommet fra gammel til ny fleksjobordning pga. jobskifte eller ufrivillig ledighed, har uforvarende fået en betydelig indtægtsnedgang. Dette giver flere fleksjobbere reel risiko for at måtte gå fra hus og hjem, da normale udgifter ikke længere kan betales som følge af den nye fleksjob reform . Da man ændrede pensionsloven fik dem på gammel pensionsordning lov at beholde deres ordning/bevilling, uanset om deres forhold i øvrigt havde ændret sig. Hvorfor kan det samme ikke være gældende for fleksjobbere bevilliget fleksjob på gammel ordning?    

• Pensionsopsparing: På gammel ordning opsparede vi pension på lige fod med ikke-handicappede/-syge, da vi var tilknyttet arbejdsmarkedet og opnåede en fuldtidsløn (med lønrefusion til arbejdsgiver). Med den nye ordning suppleres vi med fleksløntilskud op til, hvad man maksimalt kan tjene i en fuldtidsstilling. Trods dette bliver der kun genereret pensionsopsparing af det antal timer, man lønnes i jobbet for. Resultatet er, at der om nogle år vil være en rigtig stor gruppe ”B-folkepensionister” med lav pension ene og alene, fordi de er blevet handicappede/syge. Hvorfor betales der ikke pension sammen med fleksløntilskuddet, så vi på det punkt er ligestillet med ansatte i ordinær ansættelse?    

• Nyt fleksjob: Med den gamle ordning kunne vi tilbyde en arbejdsgiver refusion på 1/2 eller 2/3 af vores løn som kompensation for at ansætte en medarbejder med behov for nedsat tid og/eller skånebehov. Det betød, at det var muligt at finde et arbejde, selv da arbejdsløsheden var stor. I dag kan vi, grundet den nye ordning, intet tilbyde arbejdsgiver andet end gratis praktik. I forhold til et reelt job kan vi kun tilbyde, at arbejdsgiver skal betale det samme som til en ikke-handicappet/-syg, hvilket betyder, at arbejdsgiver - meget naturligt og forståeligt - vælger at ansætte en ikke-handicappet/-syg. Der er med den nye fleksjobordning udelukkende taget højde for, at arbejdsgiver kompenseres ved at ansætte en fleksjobber i meget få timer. Vi der kan, og gerne vil, arbejde over 10 timer ugentligt har intet at tilbyde, og rigtig mange kan ikke få job trods ihærdig indsats og mange gratis praktikker. Det er ikke rimeligt. Der er tale om en dobbelt straf, som vi har brug for din hjælp til at ændre, så vi kan opnå ønskværdig og rimelig ligestilling med ikke-handicappede/-syge i forhold til at kunne finde et arbejde.       

• Intensitet i job: Under den gamle ordning arbejdede en fleksjobber det antal timer, han/hun var vurderet til at kunne klare. Vi havde pligt til at arbejde op til maksimale timer ift., hvad vi var vurderet til at kunne præstere, og arbejdsgiver fik i de timer fuld valuta for pengene. Med den nuværende ordning kan arbejdsgiver nøjes med at betale løn for eksempelvis 10 timers arbejde, selvom fleksjobberen er på arbejde i 20 timer. Dette betyder, at fleksjobberen ikke kan være en kollega på lige fod med ikke-handicappede/-syge. Vi beder dig være med til at ændre loven, så fleksjobberen ansættes med fuld intensitet det antal timer, vedkommende kan arbejde, og dermed undgår at være tvunget til at arbejde X antal timer gratis. Dette er tilfældet for andre ansatte og bør også være gældende for fleksjobbere Vi beder dig forholde dig aktivt til denne problematik ved det kommende valg, så der ikke vil være flere fleksjobbere og kommende folkepensionister, der straffes dobbelt fordi de er blevet handicappede eller syge.  

•  Optjening af ferie : Under den gamle ordning optjente vi ferie på lige god med kollegaer ansat i ordinære stillinger. Med den nye ordning optjener vi kun ferie af den løn, vi får af arbejdsgiver. Hvorfor optjenes der ikke ferie af fleksløntilskud, så vi på dette område kunne opnå tilnærmelsesvis ligestilling med vores raske kollegaer? Hvordan forholder du dig til denne problemstilling?

•  Nedre grænse for tildeling af fleksjob: Da der ikke er defineret nogen nedre grænse for, hvor mange timer man skal kunne arbejde for at kunne tildeles bevilling på fleksjob, får mange afslag på førtidspension med den begrundelse, at de kan arbejde eksempelvis 1 -2 timer om ugen. Der findes eksempler med mennesker, der ”tvinges” til at arbejde 1-2 timer om ugen, endda selvom de er vurderet til at skulle hvile sig en del af den tid i jobbet. Det er urimeligt både for den syge/handicappede fleksjobber, men også for arbejdsgiver. Hvordan forholder du dig til den problematik, og vil du være med til at forsøge indføre en nedre grænse for, hvor mange timer man skal kunne arbejde for at kunne varetage et fleksjob (som alternativ til førtidspension)?

 

                                           Med venlig hilsen                               

                                           Luna Dalgas & Jette  Michele Herholdt Halskov                            

 


Jette Michele Herholdt Halskov    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Jette Michele Herholdt Halskov tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...