Hvem bestemmer - Næstved kommunes administration, eller dig ?

Alt for ofte træffer de "folkevalgte" politikere mærkværdige beslutninger til skade for os borgere, der endda har valgt dem og betaler deres alt for høje hyre. Når de først sidder på deres pind, ændrer de fuldstændig karakter og glemmer "os på gulvet".  De (politikkerne) mangler også at udskifte alle de ligeså ukompetente og alt for godt betalte embedsmænd med deres alt for fine titler og meget tit forkerte holdninger der går imod alm.mennesker. Kig bare på pølsevognen som kommunens Centerchef OG formand (sikkert flere fine titler) Jørgen Gerner Hansen, ikke syntes er pæn nok til den fine gågade og derfor skal fjernes, stor ny poolhall med 15 nye arb.pladser, der ikke må etableres pga.5 inkompetive medlemmer af kommunens ejendomudvalg og deres fuck...lokalplan som de klamrer sig til istedet for at tilpasse den til den virkelighed vi har nu, med tomme lokaler og mange folk der gerne vil have et job - (denne lokalplan 000 er fra FØR krisens begyndelse.) - jeg siger bare : omskriv lortet så den passer til NUTIDEN, vågn op! Der er også manden der ikke må opsætte solceller og redde naturen og sin økonomi, fordi der er en KIRKE m.rødt tag i nærheden - og solceller er sorte..man kunne blive ved. SÆT BYRÅDET UNDER ADM.LAD FOLKET BESTEMME. VHA.INTERNETTET skal ALLE punkter på byrådsmøder lægges til offentlig afstemning på nettet og disse skal medtages 100% seriøst og demokratisk hvor flertallet vægter mest.

http://www.facebook.com/pages/N%C3%A6stved-Roskilde-mfl-kommuner-Nyt-Demokrati/294312967345524