Husk "SKOVEN" i Strukturplan Brande Syd - NEJ TAK til Lokalplan nr. 398 (forslag) ved Brande Hede

Indsamling af underskrifter ang. kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan nr. 398 - Nordlundvej, Brande

Beboerne i lokalområdet protesterer mod vedtagelsen af “Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46" og "Lokalplan nr. 398 - Forslag” for nyt boligområdet ved Nordlundvej tæt på Brande Hede.

Vi opfordrer byrådet til at forkaste forslaget, og i stedet udarbejde en ny lokalplan, som er meget mere i overensstemmelse med den ambitiøse og naturvenlige Strukturplan for naturbydelen Brande Syd, som blev godkendt af det samlede byråd i februar måned 2019.Screen_Shot_2021-02-08_at_17.33_.11_.png

NEJ TAK til:

Screen_Shot_2021-02-08_at_17.39_.04_.png

Vi borger ønsker:

  • At området bebygges langt mindre tæt og med attraktive åben-lav boliger inkorporeret i og i harmoni med naturen, så det kommer til at leve op til strukturplanens betegnelse: Naturbydel ”SKOVEN”.
  • At skovbyggelinjen respekteres jf. Naturbeskyttelsesloven.
  • At der tages langt større hensyn og en slags fremtidssikring til omgivelserne af den fredede Brandlund Hede og dens uerstattelige naturværdier som Branditternes rekreative frirum.
  • At rideklubbens folde bevares, hvor de er nu.

 

Brande, februar 2021

 


Anja Scheurich, Susanne Kok, Louise Theilgaard Nikolajsen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Anja Scheurich, Susanne Kok, Louise Theilgaard Nikolajsen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...