SIG NEJ TIL HURTIGERE UD-REFORMEN PÅ AU ("Fremdriftsreformen")

SIG NEJ TIL HURTIGERE UD-REFORMEN ("Fremdriftsreformen")

Folketinget har vedtaget en reform, som tvinger universiteterne til at indføre skrappe, administrative regler, der presser os hurtigere igennem vores studier – eller helt ud af universitetet.

Reformen er vedtaget, men bekendtgørelsen er stadig til forhandling – der er altså rum for, at vi studerende kan få indflydelse endnu!

Reformen betyder, at Aarhus Universitet kan få en pengebonus, hvis de får os studerende hurtigere igennem vores uddannelser. Universitetet har altså incitament til at vedtage strammest mulige regler for os, der bl.a. kan begrænse vores muligheder for orlov, dispensationer og medbestemmelse i vores studienævn.

Regeringen har i deres forslag lagt op til, at studerende skal tilmeldes 60 ECTS point om året, men der er ikke stillet krav til, hvad der sker, hvis vi studerende f.eks. dumper.

På Københavns Universitet ser vi skræmmescenariet for, hvordan reglerne kan udformes. Udover den lovgivning, som regeringen er ved at lægge sidste hånd på, har Københavns Universitets ledelse, uden nogen form for studenterinddragelse, foreslået følgende initiativer:

- Orlov på bachelor begrænses til 6 mdr., udover barsel og dokumenteret sygdom.

- Orlov på kandidaten bliver helt afskaffet, udover barsel og dokumenteret sygdom.

- Man skal bestå 45 ECTS point pr. år

- Studienævnet mister kompetencer over dispensationsansøgninger, afgørelser træffes administrativt

Vi er imod at vores Aarhus Universitets ledelse, ligesom ledelsen på KU, bruger reformen som en anledning til at indskrænke  fleksibiliteten i vores uddannelser.

Skriv derfor under for at vi som studerende:

  • siger ”nej!” til et regelsæt, som det vi ser på Københavns Universitet.
  • siger ”ja!” til studentermedbestemmelse i AU’s implementeringsproces, der kan give os regler, der sikrer fleksibilitet, kvalitet og plads til individuelle studieforløb

VI STUDERENDE SKAL STÅ SAMMEN! VI STØTTER DE STUDERENDE PÅ KU, FOR DET BLIVER OS NÆSTE GANG!

 


Studenterrådet ved Aarhus Universitet    Kontakt forfatteren af dette andragende